1437 artiklar om personlig assistans i datumordning

2017

2017-12-25

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - ”Drömläge för oppositionen att attackera Socialdemokraterna i assistans­frågan”
Att Miljöpartiet svikit i assistansfrågan har gett Socialdemokraterna fritt spelrum, till skillnad mot vad moderaterna fick i alliansregeringen. Det är en slutsats Jonas Franksson drar av det dagspolitiska läget i assistansfrågan.(nio kommentarer)

2017-12-22

Antalet assistans­berättigade under 15 000
I november 2017 hade 14 984 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet har alltså gått under 15 000 vilket innebär att vi nu är nere på 2008 års nivåer.(fyra kommentarer)

2017-12-20

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL - ”Regeringen vaknade till, men de hade inget val”
Vi har rösträtten att tacka för regeringens stopp av omprövningar p.g.a. den senaste HFD-domen. Hade det inte varit valår hade de inte skett, säger Jonas Franksson, STIL. Han tror också att det politiska priset är för högt för att göra drastiska nedskärningar i assistansen.(två kommentarer)

2017-12-19

Laila NaraghiLaila Naraghi, riksdags­ledamot, Socialdemokraterna – ”assistans­krisen måste ses i ett större sammanhang”
Laila Naraghi har tidigare krävt att regeringen ska göra mer för assistansen. Hon ser samtidigt försämringarna i assistansen som en del i en större förändring i samhället. Hon tror att de som driver försämringar gör det av okunnighet. Samtidigt pekar hon på att det ibland är svårt för politiker att förändra när tjänstemän på myndigheterna ofta har ett försprång, inte minst vid ett oklart parlamentariskt läge.(14 kommentarer)

2017-12-18

Björn JidéusBjörn Jidéus, KFO - ”Försäkrings­kassan tar alla möjligheter att försena utbetalningarna”
I september slöts ett nytt kollektivavtal mellan Kommunal och KFO men Björn Jidéus, KFO, pratar hellre om de problem Försäkringskassans krav ställer till med för assistansanordnarna. De verkar göra allt för att inte betala ut pengar i tid, säger han.(fyra kommentarer)

2017-12-17

FörsäkringskassanFörsäkrings­kassan - HFD-domar och ”kvalitetsutveckling” bakom fler avslag och indragningar
Antalet assistansberättigade är nu under 15 000. Domar från Högsta Förvaltningsdomstolen gör att allt färre nybeviljas och allt fler förlorar sin assistansersättning. Men det beror enligt Försäkringskassan inte bara på HFD-domarna, utan även på att de själva ”ökat kvaliteten” genom att tex ta in mer medicinska underlag och noggrannare och mer enhetliga bedömningar.(tre kommentarer)

2017-12-16

ISF - ”Minskad lönsamhet för assistans­anordnare ger sämre kvalité och fördelar för oseriösa företag”
Assistansanordnarnas lönsamhet har successivt minskat de senaste tio åren. Detta kan försämra kvaliteten i assistansen och minska intresset hos seriösa aktörer. Det skriver Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en ny rapport. Assistanskoll beskrivs också i ISF:s rapport, med en felaktig uppgift om att Assistanskoll ägs av STIL.(en kommentar)

2017-12-15

Kerstin NilssonKerstin Kjellin, rättsombud, Neuroförbundet – ”Allmänna ombudet sparkar på den som redan ligger”
Allmänna ombudet har överklagat ett anpassningsbidrag en person fått för att köra sin egen bil med motivet att assistenterna istället kan köra bilen. Detta är en inhuman människosyn där människor tas ifrån sin värdighet, säger Kerstin Kjellin.(två kommentarer)

2017-12-14

Andrea BondessonAndrea Bondesson, jurist - ”Bästa sättet att garantera rättigheterna är att säkerställa dem i svensk lag”
Det är riktigt att svensk lag gäller före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Det saknas också effektiva sanktionsmöjligheter om Sverige bryter mot CRPD. Men Sverige har samtidigt åtagit sig att följa CRPD, och ska så långt det går tolka lagen efter CRPD. (en kommentar)

2017-12-13

Socialstyrelsen - "Självbestämmandet minskar, anhöriga får ta över"
En ny rapport från Socialstyrelsen visar att det har blivit svårare att få personlig assistans. Av 460 fall av indragen eller nekad assistans som Socialstyrelsen studerat är 40 % barn. Kommunerna har svårt att ersätta assistansen med insatser som fungerar, vilket leder till att självbestämmandet minskar och att anhöriga istället få ge stöd.(två kommentarer)

2017-12-11

Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Svensk lag går före FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”
Eftersom FN-konventionen inte gjorts till svensk lag gäller annan svensk rätt över den menar Thomas Bull. Det går dock att göra en så kallad konventionskonform tolkning av lagen för att uppfylla tex FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.(fem kommentarer)

2017-12-08

Laila NaraghiLaila Naraghi, riksdags­ledamot, Socialdemokraterna – ”Lagförslaget från regeringen behöver följas av fler åtgärder”
Regeringen har tagit ett steg i rätt riktning med det nya lagförslaget säger Laila Naraghi. Men det måste följas av åtgärder mot även andra HFD-domar och intentionerna i LSS måste styra LSS-utredningen. (två kommentarer)

2017-12-06

Bengt WesterbergBengt Westerbergs tal från demonstrationen i Stockholm
Assistanskoll publicerar det anförande Bengt Westerberg höll vid demonstrationen "Rädda LSS - Assistans är frihet" i Stockholm den 3 dec.(tre kommentarer)

2017-12-05

Niklas AltermarkAnförande från demonstration i Malmö 3 december
Assistanskoll publicerar det anförande statsvetaren Niklas Altermark höll vid demonstrationen "Rädda LSS - Assistans är frihet" i Malmö den 3 dec.(sex kommentarer)

2017-12-04

Bild från demonstration"Regeringens åtgärder räcker inte"
Under parollen "Assistans är frihet - Rädda LSS" genomfördes för andra året i rad demonstrationer över hela landet. (två kommentarer)

2017-12-01

Åsa RegnérRegeringens lagförslag har kommit
Tvåårsomprövningarna avskaffas. Assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid när assistenten väntar vid aktiviteter utanför hemmet. Försäkringskassan ska dock fortfarande ompröva när behovet av assistans minskar. Lagändringarna förslås börja gälla 31 mars 2018.(fem kommentarer)

Kommunerna har problem att ge egenvårdsinsatser
Alla kommuner ger inte stöd med egenvårdsinsatser som tex sondmatning. Istället ger många föräldrar själva egenvårdsinsatserna till sina barn. Det är några av Socialstyrelsens slutsatser i rapporten "Kommunernas stöd vid genomförande av egenvård".

Assistans är frihetDemonstrationer för personlig assistans 3 december
Nu på söndag genomförs landsomfattande demonstrationer mot nedskärningarna inom personlig assistans.(två kommentarer)

2017-11-30

Personlig assistans kan ersätta bilstöd enligt Allmänna ombudet
Det allmänna ombudet för Socialförsäkringen har överklagat ett beslut från Försäkringskassan där en person beviljats bilstöd. Motivet är att personen har assistans dygnet runt och att assistenten då istället anses kunna köra bilen.(två kommentarer)

2017-11-26

Emma HenrikssonRiksdags­debatt visar tydlig blockbildning i assistans­frågan
De mindre allianspartierna, KD, L och C, gick till hårt angrepp och sade bland annat att regeringen ”lägger rökridåer” och utarmar reformen genom sin passivitet. Kritiken backades upp av SD och V medan Moderaterna snarare stöttade regeringen.(fem kommentarer)

2017-11-23

Assistans­ersättning ersätts av LSS-bostäder
Samtidigt som alltfler förlorat sin assistansersättning ökade antalet LSS-bostäder med 25 % mellan 2007 och 2016. Av de som förlorade sin assistansersättning okt 2007 - okt 2008 bodde 37 % i en LSS-bostad 2016.(åtta kommentarer)

2017-11-20

Riksdags­debatt om personlig assistans
Debatten har begärts av Kristdemokraterna. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér deltar. Se debatten via internet. Läs medias recensioner av debatten.(fem kommentarer)

2017-11-17

Björn JidéusNär ska övertid i assistans beviljas?
En tidigare artikel på Kommunals hemsida riskerar att skapa konflikter om när övertid ska beviljas. Björn Jidéus, KFO, menar att man övertolkar en ändring om den så kallade ”frivilliglistan” och rätten till övertidsersättning.(sex kommentarer)

2017-11-16

Andreas LarssonAndreas Larsson, Försäkrings­kassan – ”Vi tvåårsomprövar inte de som berörs av de senaste årens HFD-domar”
Assistansberättigade som drabbas av den förändrade rättspraxisen sedan 2009 ska inte längre tvåårsomprövas. De som redan fått indragen eller minskad assistans får dock vänta på den lagändring regeringen utlovat till våren. (två kommentarer)

2017-11-15

Bengt WesterbergBengt Westerberg - "Agera även mot direktiven till LSS–utredningen och HFD-domen om egenvård"
Det är positivt att regeringen agerar mot senaste domen i Högsta Förvaltningsdomstolen och fryser tvåårsomprövningarna. Men det räcker inte menar han. LSS-utredningens uppdrag är fortfarande att föreslå stora nedskärningar i assistansersättningen.(fem kommentarer)

2017-11-14

Åsa RegnérRegeringen backar om assistansen
Regeringen vill att tvåårsomprövningarna av assistansersättning fryses i väntan på LSS-utredningen är klar. Inom tre månader kommer en lagändring där som säger att assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser.(fyra kommentarer)

Thomas Bull, Justitieråd, HFD – ”kan ses som ett misslyckande från samhällets sida men domstolen kan inte ta sådana hänsyn”
Konsekvenserna av de domar som begränsat grundläggande behov kan ses som ett misslyckande från samhällets sida menar Thomas Bull. Samtidigt menar han att HFD inte kan väga in sådana hänsyn utan måste hålla sig strikt till vad som står i lagtexten.(tre kommentarer)

2017-11-09

Eva NordqvistEva Nordqvist, rättschef, Försäkrings­kassan – ”Vi har inte anledning att ändra vårt rättsliga ställningstagande”
Trots att justitierådet Thomas Bull i HFD sagt att deras dom inte sade något om väntetid eller beredskap ändrar inte Försäkringskassan sitt ställningstagande. (13 kommentarer)

2017-11-08

logotyp för riksdagspartierna, FI samt regeringenDomen i Högsta Förvaltningsdomstolen- vad säger partierna?
Assistanskoll har ställt frågor till riksdagspartierna, FI och regeringen om den nya domen från Högsta Förvaltningsdomstolen. (två kommentarer)

2017-11-07

Margaretha JohanssonKommunal - "Assistenterna drabbas om assistans bara beviljas för aktiva perioder"
Även Kommunal är negativa till HFD-domen och Försäkringskassans tolkning av den. Om assistans bara beviljas för aktiva perioder kan assistenterna drabbas i form av delade arbetspass och sänkt sysselsättningsgrad sägs det i en intervju i Kommunalarbetaren.(en kommentar)

2017-11-06

Åsa RegnérÅsa Regnér - "regeringen arbetar med en lagändring"
I en intervju i Ekot säger Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér att regeringen börjat arbeta med en lagändring som ska kunna läggas fram till riksdagen innan jul och som ska kunna börja gälla någon gång under våren.(sju kommentarer)

Thomas Bull, Justitieråd Högsta Förvaltningsdomstolen – ”Vårt avgörande hade inte något med väntetid eller beredskap att göra”
HFD-domen om transporter får nu dramatiska konsekvenser i personlig assistans. Thomas Bull som var med och dömde i HFD-domen vill inte värdera Försäkringskassans tolkning men säger att den tar upp saker som HFD inte tagit ställning till. (sex kommentarer)

Maria Johansson, Ordf i LikaUnika"Det handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige"
Nu måste regeringen agera och börja arbeta för en lagändring. I en artikel i Dagens Samhälle säger en samlad brukarrörelse att frågan nu handlar om vilket samhälle och människosyn vi vill ha i Sverige. (en kommentar)

2017-11-04

Kollektivavtal för 2017-2020 mellan Kommunal och KFS
Det blir ett treårigt avtal med 2,2 procent lönehöjning/år för personliga assistenter inom Kommunnära företag i samverkan, KFS. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Det framgår av den nya kollektivavtalet mellan Kommunal och Kommunnära företag i samverkan, KFS.

2017-11-03

Antalet assistans­berättigade minskar och pengar sparas in
I september vara antalet assistansberättigade 15 115, det lägsta hittills. Enligt den senaste prognosen från Försäkringskassan fortsätter minskningen under 2018 och 2019.(en kommentar)

2017-11-02

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Jag kan inte nog understryka hur allvarligt detta är”
Tillämpningen av HFD-domen startar nu direkt efter att Försäkringskassans rättsliga ställningstagande kommit. Mathias Blomberg befarar att det inte stannar vid att tid när assistenten väntar tas bort. Tid för städning, matlagning mm kan komma att ersättas med hemtjänst. (åtta kommentarer)

2017-11-01

Aftonbladets ledarsida - "Löfvens hårda attityd mot funktionshindrade"
Många medier rapporterar nu om assistanskrisen. Eva Franchell på Aftonbladet skriver att Stefan Löfven riskerar att bli den statsminister som lägger ner assistanshjälpen till funktionshindrade. (tre kommentarer)

Bengt WesterbergBengt Westerberg – författare till LSS förarbeten – ”Både HFD-domen och Försäkrings­kassans tolkning av domen strider tydligt mot intentionerna i LSS ”
Regeringen måste nu agera snabbt, säger Bengt Westerberg. De skulle tex kunna ge LSS-utredningen i uppdrag att lämna förslag på en lagändring och meddela Försäkringskassan att ligga lågt i väntan på detta. Han tror samtidigt att Försäkringskassan känner sig pressad av regeringen att göra en så restriktiv tolkning som möjligt. (fem kommentarer)

mynthögGuide om personliga assistenters löner
Den 20 maj släppte SCB statistik över lönenivåer för personliga assistenter. Assistanskoll har sammanställt informationen i en ny guide. Se löneskillnader mellan privata och kommunala utförare, mellan män/kvinnor och mellan olika delar av landet.(tre kommentarer)

Att arbeta som personlig assistent
Uppåt 90 000 personer arbetar som personliga assistenter. Arbetsgivare kan vara kommun, företag eller assistansanvändaren själv. Arbetsvillkor, löner, kollektivavtal och anställningsformer varierar stort.(14 kommentarer)

2017-10-31

Rättsligt ställningstagande från Försäkrings­kassan om HFD-domen
Väntetid och beredskap beviljas inte mer. Tid mellan olika hjälpbehov på annan plats än hemmet beviljas inte som assistanstid. Det framgår av Försäkringskassans rättsliga ställningstagande 2017:05 (fyra kommentarer)

2017-10-30

Lars OhlyFunktionsrätt Sverige kräver att regeringen agerar
Hela assistansreformen är hotad om Försäkringskassan genomför den tolkning av HFD-domen som de beskriver i sitt brev till regeringen, säger Funktionsrätt Sverige i ett pressmeddelande. (två kommentarer)

Thomas JuneborgThomas Juneborg, talesperson för VIMPA – ”Intentionerna i LSS håller nu på att rämna totalt”
De konsekvenser Försäkringskassan beskriver av den nya domen i HFD leder till att assistansen, som den ser ut idag, avskaffas. Försäkringskassan gör en extrem tolkning av en HFD-dom som i sin tur är en tolkning som är oförenlig med ursprungsintentionerna. (tre kommentarer)

2017-10-27

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA - "Vi kan inte annat än ropa på hjälp!"
Regeringen måsta agera för den personliga assistansen nu! Det kräver Ifa, Intressegruppen för assistansberättigade i ett brev till regeringen efter att Försäkringskassan gått ut och varnat för konsekvenserna den nya HFD-domen från 13 juni. (två kommentarer)

DomstolsklubbaFörsäkrings­kassan varnar: Ny dom leder till att många kommer att beviljas färre assistans­timmar
All väntetid och beredskap försvinner. Assistans för tid mellan preciserade hjälpbehov försvinner. Assistanstid för städning, inköp och liknande uppgifter, kan komma att ersättas med hemtjänst. Det blir enligt Försäkringskassan några konsekvenser av en HFD-dom från jun i år. (11 kommentarer)

2017-10-23

Lars BeckmanLars Beckman, moderat riksdags­ledamot – ”Byggandet av nya institutioner inte värdigt ett välfärdsland som Sverige”
Lars Beckman har motionerat om att återställa assistansbedömningarna till hur de var innan de begränsande domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Samtidigt vill Moderaterna begränsa rätten till assistansersättning för nyanlända som inte kvalificerat in sig i socialförsäkringarna.(tre kommentarer)

2017-10-19

Bengt EliassonLiberalerna KU-anmäler Åsa Regnér
"Bryt utvecklingen av antalet assistanstimmar" uppmanades Försäkringskassan till av regeringen i regleringsbrevet för 2016. Liberalerna vill nu att Konstitutionsutskottet prövar om detta var otillåten myndighetsutövning.(nio kommentarer)

Ann-Sofi Nilsson och AlexAnn-Sofi Nilsson, mamma till Alex – ”En smutsig utredning”
Vid Alex omprövning byttes 77 timmars personlig assistans/vecka till 3 timmars ledsagarservice och 2 timmars avlösarservice. Detta trots att en ADL-bedömning intygat Alex behov av personlig assistans, och att handläggarens bedömning blivit sågad av kommunens egen kvalitetsutvecklingschef.(fyra kommentarer)

2017-10-17

Magnus Arnek, analytiker, Försäkrings­kassan – ”Det finns inga säkra uppskattningar av omfattningen av kriminalitet i assistans”
Försäkringskassan har ingen egen uppfattning om hur stor omfattningen är av fusk/kriminalitet inom personlig assistans säger Magnus Arnek. Han ser risker med att extrema fuskfall via media färgar bilden av assistans men säger att det inte påverkar Försäkringskassans arbete.(tre kommentarer)

2017-10-12

Jamie BollingJamie Bolling ny verksamhetsledare på ILI
Sedan 1 oktober är Jamie Bolling verksamhetsledare på Independent Living Institute, ILI, där Assistanskoll är ett av de projekt som ingår. Jamie Bolling har tidigare varit engagerad i ENIL, European Network on Independent Living, SHIA (nuvarande MyRight) och DHR. Adolf Ratzka stannar dock i ILI:s styrelse.

Emma HenrikssonEmma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – ”Jag kommer att driva på arbetet mot en lagändring”
Kristdemokraterna arbetar på att få ett tillkännagivande i Socialutskottet med krav på en lagändring som ska återställa assistansbedömningarna. Samtidigt kommer en ny HFD-dom som ytterligare begränsar rätt till assistansersättning.(åtta kommentarer)

2017-10-10

Höstens riksdags­motioner om personlig assistans
Vänsterpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt enstaka socialdemokrater och moderater vill stoppa de försämrade bedömningarna av assistansersättning. Några vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning blir svensk lag. Andra vill se mer kontroll av fusket.

2017-10-09

Mikael KleinBrukarrörelsen befarar kommunalt huvudmannaskap
IfA, RBU och Funktionsrätt Sverige är eniga i att direktiven till LSS-utredningen tillsammans med den politik regeringen för, pekar mot att utredningen kan komma att föreslå ett kommunalt huvudmannaskap för personlig assistans. (fyra kommentarer)

2017-10-06

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”HFD väljer konsekvent den mest restriktiva tolkningen”
Det måste finnas behov av ”kvalificerad hjälp” om assistanstid överhuvudtaget ska beviljas vid transporter till fritidsaktiviteter. Det är resultatet av en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Mathias Blomberg befarar att detta kommer att leda till en rad begränsningar. (sju kommentarer)

Liberalerna och Kristdemokraterna vill satsa mer på assistansen
För budgetåret 2018 ger Moderaterna och Centern lika mycket till assistansersättning som regeringen(med stöd av Vänsterpartiet). Sverigedemokraterna ger 50 miljoner mer, Kristdemokraterna 590 miljoner mer, Liberalerna ger mest, 1 miljard mer.

2017-10-02

Marie AxelssonMarie Axelsson, försäkrings­direktör, Försäkrings­kassan – ”Vi vill inte ha en bidragsbrottsenhet som utreder brott”
Nej till en egen bidragsbrottsenhet, men ja till försäkringsmedicinska teamutredningar, minskad sekretess och ett medborgarkonto för varje person där pengar från alla myndigheter passerar. Det är Försäkringskassans svar på Lars Erik Lövdéns utredning om välfärdsbrottslighet.(fem kommentarer)

2017-09-26

Nytt avtal mellan Kommunal och Arbetsgivar­föreningen KFO
Det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter inom Arbetsgivarföreningen KFO från 1 september 2017. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Uppsägningstiden för assistentter som varit anställda mer än ett år utökas från två veckor till en månad.(tre kommentarer)

2017-09-25

Signe Holmlund Armerin, Försäkrings­kassan – ”Sminkning kan inte längre räknas som grundläggande behov”
För att räknas som grundläggande behov vid personlig hygien måste hjälpen, enligt ett nytt rättsligt ställningstagande, handla om att hålla sig ren. Sminkning, manikyr, pedikyr eller duschning flera gånger/dag ses då inte som grundläggande behov som ger rätt till assisansersättning. (nio kommentarer)

2017-09-24

Lars OhlyAlmedalen 2017 – ”Personlig assistans den viktigaste funktionshinder­politiska frågan just nu”
I vårt sista referat från debatterna i Almedalen säger Lars Ohly att assistansen är den högst prioriterade frågan för Funktionsrätt Sverige. Han ondgjorde sig även över det som kallas välviljans tyranni, att alla vill väl. (tre kommentarer)

2017-09-20

Statsbudgeten1,6 miljarder insparat på assistansen
Regeringens budget visar att utgifterna för assistanserättning under 2017 blir 1,6 miljarder lägre än tidigare beräknat bland annat pga att antalet assistansberättigade minskar.(sex kommentarer)

2017-09-18

Gunilla MalmborgGunilla Malmborg, ny LSS–utredare – ”Ser fram mot en konstruktiv och rak dialog”
Gunilla Malmborg talar hellre om långsiktigt hållbar utveckling än om besparingar i personlig assistans. Hon säger att brukarperspektivet är viktigt även om hon och brukarna skulle komma fram till olika slutsatser.(sju kommentarer)

2017-09-12

Lotta GröningLotta Gröning, debattör – ”Regeringen tiger ihjäl problemet”
Regeringens mål i assistansfrågan är att fördröja alla beslut fram till valet och låta de besparingar som sker fortsätta. Det säger Lotta Gröning som tycker Socialdemokraterna svikit de utsatta grupperna i samhället.(17 kommentarer)

2017-09-08

Nytt avtal mellan Vårdföretag­arna och Kommunal
Det blir 2,2 procent lönehöjning enligt märket för personliga assistenter, lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Avtalet gäller i tre år. Vårdföretagarna säger att de tvingats acceptera ett avtal som branschen inte klarar.

2017-09-07

Bild på knappen Anders Hellberg, journalist – ”Socialdepartementet kan inte få bli en bunker”
Journalisten Anders Hellberg har engagerat sig i assistansfrågan sedan hans båda styvbarn förlorade sin assistansersättning. När han ville ställa frågor till ansvarige minister Åsa Regnér i Almedalen, stoppades han av Säkerhetspolisen. (sex kommentarer)

2017-09-06

Annika WallenskogAnnika Wallenskog, chefsekonom SKL – ”Det behövs statsbidrag för att täcka kommunernas ökade assistans­kostnader”
Kommunerna fick en halv miljard i ökade kostnader under 2016 pga att alltfler förlorat sin assistansersättning. Och de enskilda drabbas, säger Annika Wallenskog på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.(tre kommentarer)

2017-09-04

Bild på FörsäkringskassanStora brister i information när assistans­ersättning dras in
Var fjärde kommun får inte information om att en kommuninnevånare fått indragen assistansersättning. 30 % av kommunerna som får informationen tar inte kontakt med personen. Det framgår av en gemensam rapport från Försäkringskassan och Socialstyrelsen. (två kommentarer)

2017-09-01

Bengt EliassonAlmedalen 2017 – ”En person om dagen blir av med sin assistans”
Liberalen Bengt Eliasson och Socialdemokraten Mikael Dahlqvist debatterade på IfA:s seminarium om statligt huvudmannaskap. Bengt Eliasson ifrågasatte om regeringen vill stoppa utvecklingen. Mikael Dahlqvist svarade att partiets kongress beslutat att intentionerna i LSS ska följas. (fem kommentarer)

2017-08-28

Anders LindbergAnders Lindberg, ledarskribent, Aftonbladet – ”Assistans­frågan är regeringens största socialpolitiska misstag”
Regeringens politik leder till att många som borde ha rätt till assistans inte får det. Motivet är att spara pengar och Anders Lindberg anser att regeringen använder fuskdebatten som alibi för nedskärningarna. (fyra kommentarer)

2017-08-24

Kommunal utlyser nyanställningsblockad
Kommunal har varslat om nyanställningsblockad från 8 september efter att de sagt nej till Vårdföretagarnas bud i förhandlingarna om nytt kollektivavtal. (tre kommentarer)

mynthögSchablon­beloppet höjs 1,5 % de närmaste tre åren
Vänsterpartiet hävdar att de kommit överens med regeringen om att schablonbeloppet ska höjas med 1,5 % per år de kommande tre åren. Detta skulle enligt Vänsterpartiet innebära en höjning med 4,40 istället för 3 kr jämfört med den senaste höjningen på 1,05 %. (två kommentarer)

2017-08-22

Vårdföretag­arna vill ha sexmånadersavtal
Kollektivavtalet mellan Vårdföretagarna och Kommunal gick egentligen ut den 30 juni. Parterna förhandlar dock fortfarande. Vårdföretagarna har nu lämnat ett förslag på ett sexmånadersavtal. (en kommentar)

2017-08-21

Andreas PetterssonAndreas Pettersson, juris doktor – ”Fuskdebatten har tappat alla proportioner”
Försäkringskassan föreslås delta i husrannsakningar och utreda brott. Medier säger, baserat på ett fall, att assistansersättning finansierar terrorverksamhet. Allt detta är enligt Andreas Pettersson tecken på att jakten på och bilden av fusk inom assistans tappat alla proportioner.(fyra kommentarer)

2017-08-17

Åsa RegnérJämför vad Åsa Regnér säger i TV4 idag och för ett år sedan
För ett år sedan sade Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i TV4 att regeringen inte vill att barn med stora behov inte ska få assistans. Idag sade hon i TV4 att kommuner och landsting måste gå in och ge stöd när staten pga domar inte längre kan bevilja assistans.(fem kommentarer)

2017-08-16

Rekordlågt antal assistans­berättigade
I juli 2017 hade 15 237 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det är en minskning med 942 personer jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.(fyra kommentarer)

2017-08-15

Andreas PetterssonAndreas Pettersson, juris doktor – ”Domstolarna har gjort ett dåligt jobb i att värna individens rättigheter i LSS”
LSS behandlas inte som den rättighetslag den är anser Andreas Pettersson. Kassan och kommunerna behandlar den som en ramlag och regeringens regleringsbrev för 2016 var ett direkt angrepp på rättighetslagstiftningen.(sex kommentarer)

2017-07-30

Mathias BlombergAlmedalen 2017 – ”Märkligt att man beter sig så i en rättsstat”
Det Allmänna ombudet har överklagat Försäkringskassans beslut att sondmatning inte ska räknas som grundläggande behov. Trots det fortsätter Försäkringskassan göra den bedömningen. Försäkringskassans ambition att minska kostnaderna är överordnat allt annat, säger advokaten Mathias Blomberg.(fyra kommentarer)

2017-07-19

Gunilla MalmborgGunilla Malmborg ersätter Desirée Pethrus i LSS-utredningen
Desirée Pethrus har begärt att att få sluta sitt arbete i LSS-utredningen från 1 augusti. Ny utredare blir Gunilla Malmborg, socionom och tidigare särskild utredare i Hjälpmedelsutredningen. (17 kommentarer)

2017-07-15

Tobias Baudin, ordförande i KommunalAlmedalen 2017 – ”Knyt assistans­ersättningen till löneökningarna”
Tobias Baudin, ordförande i kommunal tror att regeringens avsikt med att hålla nere nivån på assistansersättningen är att få bort ”skurkarna” från branschen. Han varnar dock för att seriösa hoppar av den svenska modellen vilket hotar kvalitén på assistansen. (sex kommentarer)

2017-07-05

Assistans­reformen - ett beslut som format Sverige
Bengt Westerberg, fd folkpartiledare, och Adolf Ratzka, som grundade det första assistanskooperativet STIL, beskrivs i P1 - Assistansreformen som de personer som gjorde reformen möjlig.(tre kommentarer)

2017-06-28

Adolf Ratzka prisvinnareAdolf Ratzka tilldelas ULOBAs 2017 Pride Award
Årets vinnare av Pride Award har varit en av Europas ledande aktivister i kampen mot jämställdhet för funktionshindrade i nästan fem årtionden. Det sade ULOBAs generaldirektör Vibeke Maröy Melström.(tre kommentarer)

2017-06-20

Tove Harnett, äldreforskare, - ”Ta bort åldergränsen!”
Fyra äldreforskare på Lunds universitet anser att 65-årsgränsen för att få personlig assistans borde tas bort liksom skrivningen ”som beror på normalt åldrande”. (sju kommentarer)

2017-06-19

Barbro Westerberg, överläkare, Göteborg – ”Ska inte assistenterna mata barnen?”
Att egenvård inte längre räknas som grundläggande behov gör att barn inte får den assistans de behöver och att kommunerna snart måste börja bygga boenden, säger Barbro Westerberg. (12 kommentarer)

2017-06-15

Kenneth AnderssonKenneth Andersson, Socialdemokraternas funktionshinder­politiska nätverk – ”Det har varit för stort fokus på kostnader”
Det behövs en översyn av de begränsande domarnas effekter på personlig assistans före riksdagsvalet säger Kenneth Andersson som också efterlyser en diskussion om annat än kostnader. (sex kommentarer)

Försäkrings­kasserapport pekar ut domar som orsak till rekordmånga avslag
Att rekordmånga inte beviljas assistansersättning beror enligt Försäkringskassan på förändrad rättspraxis, tex egenvårdsdomen. Och det är kommunernas uppgift att ge stöd till alla som nu inte får assistansersättning.(fyra kommentarer)

2017-06-13

Bengt WesterbergBengt Westerberg beräknar alternativkostnad till assistans­ersättning
23 miljarder istället för 30 miljarder plus enorma standardsänkningar och obetalt anhörigarbete. Det är enligt Bengt Westerberg den verkliga alternativkostnaden för stat och kommun om all assistansersättning idag tas bort. Dessutom tillkommer ökad sjukfrånvaro och förtidspensionering för anhöriga. (fem kommentarer)

2017-06-11

Lars OhlyLars Ohly, Funktionsrätt Sverige – ”Regeringen har drivit fram de hårdare assistans­bedömningarna”
Regeringen har drivit fram hårdare assistansbedömningar med regleringsbrev och besparingsdirektiv, säger Lars Ohly som hoppas på att Socialutskottet snart ska kräva en förändring. (sex kommentarer)

2017-06-08

Ryggtavla med Handikappförbundens loggaFunktionsrätt Sveriges parallellutredning – ”Definiera inte centrala begrepp i lagtexten”
Förstärk den enskildes tolkningsföreträde! Så lyder huvudbudskapet i Funktionsrätt Sveriges ställningstagande om de centrala begreppen i LSS. Lagen är inte svårtolkad, som ofta påstås, problemet är bristande kunskaper i domstolarna. (fem kommentarer)

2017-06-07

Bengt WesterbergBengt Westerberg ger ut ny rapport
Bengt Westerberg kommer den 13 juni att presentera alternativa direktiv till LSS utredningen och en beräkning av de alternativa kostnaderna till personlig assistans.(25 kommentarer)

2017-06-02

Åsa RegnérLagändring före LSS-utredningen?
Beslut om en lagändring kring bedömningen av personlig assistans skulle kunna tas efter rapporter som kommer under hösten, säger Barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Men hon anser inte att ISF:s rapport om domen om egenvård gav anledning att införa ny lagstiftning.(nio kommentarer)

2017-05-29

Åsa RegnérÖppnar regeringen för lagändring i LSS?
Åsa Regnér sade i SR-Ekot att hon är öppen för en lagändring om lagens intentioner inte följs. Samtidigt sade Åsa Regnér att kommunerna ska tvingas ta mer ansvar för de som inte får assistansersättning.(tre kommentarer)

2017-05-24

Cecilia Blank, riksdagsseminarium 170504Seminarium om personlig assistans, Cecilia Blanck – ”Första gången vi har en regering som är öppet fientlig mot assistans”
Försäkringskassan tolkar om gamla domar och tillämpar de på ett nytt, mer restriktivt, sätt. Det hävdade Maria Persdotter på ett riksdagsseminarium om personlig assistans. (fem kommentarer)

2017-05-22

Löneguiden för assistenter uppdaterad
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2016 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.

Martin KlepkeMartin Klepke, Tidningen Arbetet – ”Regeringen reagerar handfallet på en kedja av händelser man själv satt igång”
Regeringen har förutsatt att ökande kostnader för assistans beror på överutnyttjande och fusk. Deras ambition att sänka kostnader har i sin tur pressat Försäkringskassan till mer restriktiva lagtolkningar. Martin Klepke anser att utvecklingen bryter mot grunden i det svenska välfärdssystemet, att resurser till välfärd ska ges efter behov.(en kommentar)

2017-05-19

Åsa RegnérÅsa Regnér – ”Propositionen handlar inte om några konkreta förslag gällande LSS eller andra individuella stöd”
På en presskonferens en 15 maj presenterade regeringen en ny funktionshinderpolitik. Det var inga konkreta förslag till förändringar, istället presenterades en ny målsättning. Regeringen fick kritik från Likaunika och Handikappförbunden. (sju kommentarer)

2017-05-16

Hans KnutssonHans Knutsson, Ekonomihögskolan i Lund – ”Som att ersätta ett friskt äpple med ett halvruttet päron”
Företagsekonomen Hans Knutsson visar i en rapport att det blir dyrare om assistans ersätts med tex hemtjänst, om samma servicenivå ska upprätthållas. Samtidigt är det i verkligheten insatser med lägre service som ersätter assistans, vilket han liknar med att friska äpplen ersätts med halvruttna päron.(fyra kommentarer)

2017-05-12

Christine LiljendahlChristine Liljendahl, Försäkrings­kassan – ”Om vi inte får in uppgifter om en assistent, betalas det inte ut ersättning för tiden denne arbetat”
Sedan juli 2013 begär Försäkringskassan in personuppgifter om alla personliga assistenter. Från september 2017 kommer inte assistansersättning att betalas ut om inte Försäkringskassan fått in uppgifter om en enskild assistent.(fyra kommentarer)

2017-05-09

Laila NaraghiLaila Naraghi, riksdags­ledamot, Socialdemokraterna – ”Lagen måste ändras så att intentionerna i LSS gäller”
Laila Naraghi var Ordförande på den socialdemokratiska partikongressen där det togs beslut om att ”intentionerna bakom LSS-lagstiftningen ska gälla”. Hon har själv drivit frågan hårt i partiet. Beslutet på kongressen betyder att LSS-lagen måste ändras säger hon.(åtta kommentarer)

2017-05-07

Lars Erik LövdénUtredning föreslår Bidragsbrottsenhet på Försäkrings­kassan
Försäkringskassan bör få en bidragsbrottsenhet som leder förundersökningar, utreder brott och medverkar vid husrannsakningar. Det sägs i utredningen Kvalificerad välfärdsbrottslighet som letts av Lars Erik Lövdén.(sju kommentarer)

2017-05-05

Niklas AltermarkNiklas Altermark, statsvetare – ”Expertmetoden totalt olämplig för att bedöma omfattning av assistans­fusk”
Niklas Altermark anser att expertmetoden inte är lämplig för att bedöma assistansfusk och att den dessutom använts på ett sätt som strider mot vetenskaplig metodik.(en kommentar)

Utvecklingen i Sverige uppmärksammas på IL-dagen
Idag den 5 maj är det Europeiska IL-dagen ”The European Independent Living Day”. Sverige uppmärksammas genom artikeln ”Independent Living under Threat in Europe: Sweden” som beskriver den svenska utvecklingen med allt större begränsningar av personlig assistans. (en kommentar)

2017-04-28

Riksdags­seminarium om personlig assistans
Berättelser om indragen assistans, om hur bedömningarna blir hårdare var teman på ett seminarium anordnat av Föreningen JAG och RBU i samarbete med riksdagsledamöterna Bengt Eliasson (L) och Maj Karlsson (V).(två kommentarer)

2017-04-26

Stig SvenssonStig Svensson, utredare, Socialdepartementet – ”Släpper man in vinstdrivande företag måste man ha en mycket hård kontroll”
Stig Svensson är osäker på om det går att bedöma omfattningen av fusk inom personlig assistans. Det är lätt att hamna i en bubbla och tro att alla fuskar säger han. I sitt arbete på Skatteverket har han tidigare utrett kriminella som varit kopplade till assistansbolag.(åtta kommentarer)

Jimmy LoordJimmy Loord, Kristdemokraterna – ”Det som sker är skamligt för ett land som vårt”
Nybro kommun har hittills beviljat lika många assistanstimmar till de som förlorat sin assistansersättning som de tidigare haft på Försäkringskassan. Men nu diskuteras hårdare bedömningar när kommunen får ta emot allt fler.(en kommentar)

2017-04-25

Nästan 9 av 10 får avslag på nyansökan av assistans­ersättning
Ökningen av antalet avslag accelererar. Rekordhöga 88 % av de som sökte assistansersättning fick avslag under januari 2017. Socialutskottets KD-Ordförande Emma Henriksson säger att systemet faller sönder och regeringen inte verkar förstå vidden eller allvaret.(tre kommentarer)

2017-04-20

Susanne Berg i panelenSusanne Berg, STIL – ”Fel sätta gruppnormer för ett liv med goda levnadsvillkor”
Att jämföras med personer i sin egen ålder och livssituation innebär att alla individer pressas in i en mall. Susanne Berg anser att goda levnadsvillkor innebär att kunna leva sitt liv som den individ man är. (två kommentarer)

2017-04-14

Jonas FrankssonJonas Franksson, assistans­användare – ”De senaste 10 åren har varit en ständigt pågående nedskärningsprocess”
Jonas Franksson orkar inte längre. Att ständigt omprövas och gradvis få färre timmar och samtidigt arbeta intressepolitiskt i en tid där assistans bara ses som en kostnad har blivit för mycket. (11 kommentarer)

2017-04-11

Emma HenrikssonEmma Henriksson, Ordförande i Socialutskottet – "Ersättningen är så låg att valfriheten försvinner"
En majoritet i riksdagen kräver att personer med kommunalt beviljad assistans ska få större möjligheter att välja utförare. Emma Henriksson, KD, som står bakom kravet säger att timersättningen ibland är så låg att det i praktiken bara går att välja kommunen.(tre kommentarer)

2017-04-10

HSO.s gamla logga på en skjortryggHandikapp­förbundens parallellutredning – ”Frågan om huvudmannaskap måste utgå ifrån vad som bäst uppfyller LSS intentioner”
Den första frågan som LSS-utredningen arbetat med är den komplicerade frågan om huvudmannaskapet för personlig assistans. Handikappförbunden är kritiska och tycker man börjat i helt fel ände.(två kommentarer)

2017-04-06

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Vi måste fortsätta att berätta vad som händer”
Anhöriga tvingas hjälpa sina funktionshindrade barn med sådant de tidigare fått assistans för. Barn ligger kvar månader på sjukhus eftersom de inte får assistans. Följderna av Försäkringskassans hårdare bedömningar blir alltmer tydliga.(sex kommentarer)

2017-04-04

Åsa Regnér och Stig SvenssonRegeringen utreder assistans­marknaden
Stig Svensson, skatteutredare på Skatteverket sedan 40 år tillbaka, ska till den 15 januari 2018 utreda assistansersättningens utveckling och hur assistansmarknaden vuxit fram.(sju kommentarer)

2017-03-31

Stefan LöfvenStefan Löfven - "majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat"
"majoriteten av dem som söker på nytt får det beviljat" sade statsminister Stefan Löfven när han fick en fråga om hur han ser på att 80 % av de som söker assistansersättning får avslag. Emma Henriksson (KD), hade tidigare frågat statsministern om utvecklingen inom personlig assistans är rimlig. (14 kommentarer)

2017-03-30

Marie AxelssonFörsäkrings­kassan, Marie Axelsson – ”Det ökade antalet avslag beror till stor del på domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen”
Det har aldrig varit så svårt att få assistansersättning. Enligt Marie Axelsson är orsaken de begränsande domarna i Högsta Förvaltningsdomstolen. Hon vill inte säga att utvecklingen beror på att Försäkringskassan uppfyllt regeringens uppmaning att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. (11 kommentarer)

2017-03-28

Pelle KölhedPelle Kölhed, Handikapp­förbunden - ” Det förekommer en hel del ’alternativa fakta’ från både ministrar och utredare”
Avsikten med att starta en parallell LSS-utredning är främst att samla de olika förbundens synpunkter och leverera de till regeringens utredningssekretariat. Pelle Kölhed, som representerar Handikappförbunden i utredningen, säger att deras viktigaste uppgift är att bidra med faktabaserade uppgifter.(fem kommentarer)

2017-03-27

"Vem ska företräda oss - Om vi inte kan?"
Demokratin hotas när assistansen skärs ner säger 16 funktionshinderorganisationer i en debattartikel i Aftonbladet. Förbundet Unga Rörelsehindrade säger tex att deras kansli är underbemannat och att anställda tvingas arbeta på distans på grund av indragen assistans.

2017-03-23

Viktoria VargstrandViktoria Vargstrand, assistans­användare: ”Det var lite gungigt i början”
Om personkemin inte stämmer spelar det ingen roll att assistenten är bra och gör rätt, det fungerar ändå inte. Det anser Viktoria Vargstrand som har haft assistans sedan 2009. Hon och hennes assistent Susanne Lekborn beskriver relationen som ett samboförhållande.(två kommentarer)

2017-03-22

8 av 10 får avslag på nyansökan av assistans­ersättning
Det blir allt svårare att få assistansersättning. Rekordhöga 79,9% av de som sökte assistansersättning fick avslag under 2016. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan.(sex kommentarer)

2017-03-21

Vilhelm Ekensteen – ”Att backa tillbaka vore en skam för samhället”
Personlig assistans har varit ifrågasatt sedan den infördes 1994 säger Vilhelm Ekensteen. Att assistansanvändare då tex började gå på restaurang eller resa skapade genast missbruksmyter. Han berättar också att hela reformen hotades redan 1995 av Kerstin Wiqsells förslag i dåvarande Assistansutredningen. (12 kommentarer)

2017-03-18

Antalet assistans­berättigade och assistans­timmar minskar stadigt
I februari 2017 hade 15 562 personer assistansersättning enligt nya siffror från Försäkringskassan. Det innebär en minskning med 617 personer eller 3,8% jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.(sex kommentarer)

2017-03-17

Thomas FalkThomas Falk, talesperson på Försäkrings­kassans kontrollenhet – ”Expertmetoden ger kvalificerade bedömningar av fusket”
Johanna Skinnari på Brottsförebyggande rådet har kritiserat Expertmetoden som använts för att bedöma omfattningen av fusk i assistansersättning. Hon anser att den påverkas av samhällets tidsanda. Thomas Falk som var en av experterna i FUT- Delegationen står dock fast i sitt försvar av metoden. Detta trots att bara 2 % av Försäkringskassans kontrollutredningar leder till fällande domar.(två kommentarer)

2017-03-16

Thomas FalkThomas Falk, Försäkrings­kassan – ”Kriminaliteten kan delas upp i simulantfall och utnyttjandefall”
Assistansberättigade som låtsas ha funktionsnedsättningar. Bolag där assistenter bara finns på papperet, bolag som skaffar sig hållhakar på brukare och assistenter. Thomas Falk har däremot inte sett att assistansbolag skulle finansiera terrorism vilket sägs i en rapport från Finansinspektionen.(fem kommentarer)

2017-03-14

Anna Karlsson, LSS–handläggare – ”Vi kan inte längre bevilja assistans vid sondmatning eller tillsyn av övervakande karaktär”
Även kommunala assistansbedömningar påverkas av begränsande domar från Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Anna Karlsson, LSS-handläggare i Trelleborg, beskriver att många som förlorat sin assistansersättning nu istället får kommunal hemtjänst.(tre kommentarer)

2017-03-06

Mathias BlombergFrågan om egenvård på väg till Högsta Förvaltningsdomstolen
Försäkringskassan har överklagat den kammarrättsdom i Göteborg som säger att sondmatning ska räknas som grundläggande behov. Om prövningstillstånd beviljas kommer frågan åter upp i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD. Assistanskoll har intervjuat advokaterna Mathias Blomberg och Sofia Tedsjö. (fem kommentarer)

2017-02-27

Tuva LundTuva Lund (s), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun - ”Sverige har aldrig varit rikare”
Anledningen till att man införde LSS det var för att vi ville åstadkomma något, och bygga ett bättre samhälle, säger den socialdemokratiska kommunal- och landstingspolitikerna Tuva Lund. Hon är kritisk mot regeringens direktiv till LSS-utredningen och är själv övertygad om att kostnadsökningarna är ”naturliga”. (fyra kommentarer)

2017-02-21

Bengt WesterbergBengt Westerberg svarar Desirée Pethrus, LSS-utredare
Bengt Westerberg bemöter Desirée Pethrus vilja att problematisera anhöriga som assistenter och kostnadsutvecklingen inom personlig assistans.(13 kommentarer)

2017-02-20

Hanna KauppiHanna Kauppi, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”För de anordnare som ligger på gränsen finns inte mycket uthållighet kvar”
Införandet av efterskottsbetalning verkar ha genomförts utan större nedläggningar av assistansanordnare. Några har tömt reserverna, marginalerna minskar och de fortsätter att kämpa med ett schablonbelopp som höjs mindre än löneökningarna, säger Hanna Kauppi. Hon vill också varna för konsekvenserna av förslagen i välfärdsutredningen.

2017-02-15

"Assistans­fusket" tas upp i Svenska Dagbladet
SVD beskriver bland annat hur assistansbolag får kontaktuppgifter till assistansberättigade via anställda på Försäkringskassan och hur funktionshindrade benämns rasistiskt och sexistiskt. Assistansbolag skapar hållhakar på kunder genom att fixa lån och bostäder. Läs också hur ledarsidorna på Aftonbladet och Expressen drar olika slutsatser av "assistansfusket".(sju kommentarer)

2017-02-14

Desirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det är till syvende och sist politiker i riksdag och kommuner som beslutar om hur stor kostnads­utvecklingen kan vara”
LSS–utredningen har ett tydligt uppdrag i att minska kostnader men Desirée Pethrus anser att det går att göra genom att LSS–insatserna görs mer träffsäkra och effektiva. Hon tycker samtidigt att debatten kring frågorna är onödigt hätsk. (tio kommentarer)

2017-02-13

Desirée PethrusDesirée Pethrus, LSS–utredare – ”Det kan finnas situationer då målet att välja fritt kan stå i konflikt med andra mål som lagstiftningen har”
Anhöriga som assistenter bör problematiseras mer säger Desirée Pethrus, vilket hon menar görs i våra nordiska grannländer. (nio kommentarer)

2017-02-11

Pelle KölhedHandikapp­förbunden gör parallellutredning av LSS
Under mottot LSS ska utvecklas, inte avvecklas gör Handikappförbunden en utredning vid sidan av den statliga LSS-utredningen som leds av Desirée Pethrus. Pelle Kölhed som är med och leder utredningen anser att LSS-utredningen präglas av historielöshet. (en kommentar)

2017-02-10

Ola HäggOla Hägg, S-Ordförande Socialnämnden Nynäshamn – ”Det är oklart vad samhället ska erbjuda de som förlorat sin assistans”
Ökade kostnader och en frustration över att inte kunna ge de välfärdstjänster som förväntas. Det är resultatet för kommunen när alltfler förlorar sin assistansersättning. Kommunen beviljar inte heller i nuläget personlig assistans till dessa personer, säger socialdemokraten Ola Hägg.(tre kommentarer)

2017-02-03

Rapport från Försäkrings­kassan tyder på vändning
2016 kan vara året då utvecklingen inom assistansersättningen vände enligt rapporten "Assistansersättningens utveckling". Från att i flera år ha legat runt 16 000 minskade antalet assistansanvändare med ungefär 400 personer. Samtidigt avtog tillväxten i antalet timmar.(två kommentarer)

2017-02-02

Utfrågning om assistansens kostnads­utveckling
Det blir inga förändrade direktiv till LSS-utredningen. Det var regeringens svar till Bengt Eliasson, Liberalerna, i dagens utfrågning i riksdagens socialutskott.(två kommentarer)

2017-01-30

Bengt EliassonBengt Eliasson, Liberalerna – ”Regeringen kräver besparingar utan att ta reda på konsekvenserna”
Assistansens framtid avgörs idag inte av öppna politiska beslut utan av möten i regeringen, på Försäkringskassan och på Högsta Förvaltningsdomstolen, säger Bengt Eliasson.(fem kommentarer)

2017-01-29

Adolf RatzkaTrettio år sedan personlig assistans kom till Sverige
Det är trettio år sedan det första pilotprojektet med personlig assistans startade i Sverige. 1 januari 1987 startade STIL ett pilotprojekt med ett kooperativ med ett tjugotal medlemmar. Det kom att bli modell för assistansersättningen som infördes 1994.(fyra kommentarer)

2017-01-25

RiksdagenInterpellations­debatt mellan Bengt Eliasson och Åsa Regnér
I interpellationsdebatten hade Bengt Eliasson ställt en rad frågor till ansvarige minister Åsa Regnér, han ville bland annat se tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om att analysera tim- och kostnadsutvecklingen inom personlig assistans. (fyra kommentarer)

2017-01-20

Färre assistans­berättigade sänker utgiftsprognoserna
Kostnaden för statlig assistansersättning tros de kommande åren bli ca 300 miljoner kronor lägre per år än vad Försäkringskassan tidigare antagit.(tre kommentarer)

2017-01-18

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Låt inte assistans­berättigade åter bli beroende av anhörigas goda vilja att ställa upp”
Det kan finnas viss problematik med att anhöriga är assistenter, säger Sophie Karlsson, men fokus bör vara på att komma åt problemen, istället för att ifrågasätta anhöriga överlag. (12 kommentarer)

2017-01-16

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Hoppas inte våra grannländer är en förebild för Desirée Pethrus”
Föreningen JAG rasar mot uttalandena från LSS-utredaren Desiree Pethrus om att Sverige har för mycket anhörigassistenter. Om inte föräldrar kan arbeta som assistenter skulle många barn växa upp på barnhem, säger Cecilia Blanck.(13 kommentarer)

2017-01-08

Pelel KölhedPelle Kölhed, expert i LSS–utredningen – ”Hittills jag har deltagit i ett möte på tre timmar”
Sedan utredaren Desirée Pethrus talat om skenande assistanskostnader och ifrågasatt anhörigassistenter berättar nu Pelle Kölhed om sin roll som expert i utredningen. Han upplever att man vill hålla brukarperspektivet borta.(nio kommentarer)

2016

2016-12-31

Lagens klubbaHFD-dom ger kommuner rätt att sätta lägre timbelopp
Högsta Förvaltningsdomstolen har beslutat att kommunen kan kräva ett underlag för kostnader för assistans den beviljat. Ersättning ska ges för de verkliga kostnaderna efter att de bedömts som skäliga.

2016-12-30

Desiree PethrusLSS-utredaren vill se färre anhöriga som assistenter
Kostnaderna för personlig assistans skenar enligt LSS-utredaren Desiree Pethrus. I TV4- Nyheterna säger hon kostnaden för reformen ökat från 3-4 till 70 miljarder. Hon anser också att alltför många anhöriga är assistenter och att Sverige sticker ut i en internationell jämförelse.(34 kommentarer)

2016-12-21

Försäkrings­kassans regleringsbrev 2017
Regeringen ersätter formuleringen "verka för att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar" till "motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen." Regeringen ger inga förslag för att ändra följderna av de domar som begränsat rätten till assistansersättning. Istället tillsätts nya utredningar.(fyra kommentarer)

Tomas AgdalenTomas Agdalen, ISF – ”Regeringen behöver ta ställning till om domarnas inskränkande effekter är vad man önskar”
Försäkringskassan har gjort rätt i sin tolkning av tre domar som inskränkt rätten till assistans. Men domarna står på en skakig rättslig grund som regeringen bör ta ställning till. (tre kommentarer)

Tomas AgdalenTomas Agdalen, ISF – ”Det måste bli tydligt vad huvudmännen ansvarar för och bekostar”
Sondmatning kan idag vara både egenvård eller räknas till det grundläggande behovet mat/måltider. Det är oklart vad som är sjukvårdande behandling i assistans, det måste förtydligas säger Tomas Agdalen på Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

2016-12-15

ISF - Sjukvårdande insatser och personlig assistansISF uppmanar regeringen att ta ställning
Försäkringskassan är skyldig att följa HFD-domarna om egenvård och det femte grundläggande behovet, oavsett om det drabbar enskilda hårt, säger Tomas Agdalen på ISF. Samtidigt ser ISF otydligheter i rättspraxis och uppmanar regeringen att se om målen för personlig assistans uppfylls eller om det behövs lagändringar. (tre kommentarer)

Emma HenrikssonEmma Henriksson, KD–Ordförande i Socialutskottet – ”Domen om egenvård är ett sätt att uppfylla regeringens önskan”
Regeringen målar upp en bild av assistansen som fylld av fusk, vinster och överutnyttjande för att kunna göra nedskärningar. Samtidigt slår Emma Henriksson ifrån sig kritik att alliansregeringen borde gjort mer för att stoppa effekten av domen om integritetsnära delar av grundläggande behov.

2016-12-14

Rädslan sprider sig
Assistansanvändaren Elin berättar i P1 - Tendens om sin rädsla för att förlora sin assistansersättning. Hon är rädd att rättspraxis nu förändrats så mycket att hon inte längre har de grundläggande behov som krävs.

Barbro LewinBarbro Lewin, funktionshinder­forskare – ”Goda levnadsvillkor ska användas även vid bedömning av grundläggande behov”
Barbro Lewin är positiv till att Försäkringskassan använder begreppet goda levnadsvillkor men anser att delar av kassans rättsliga ställningstagande i frågan saknar laglig grund.

2016-12-13

Lise LidbäckLise Lidbäck, Neuroförbundet – ”Kvalitet och träffsäkra insatser är dimridåer som döljer nedskärningar”
Att egenvård inte räknas som grundläggande behov gör nu att fler förlorar sin assistansersättning. Regeringen måste nu agera mot domarna och ändra regleringsbrevet till Försäkringskassan, säger Lise Lidbäck.(tre kommentarer)

2016-12-12

Artikelserie i Dagens samhälle
Dagens samhälle beskriver dels hur kommunerna får ta smällen när allt fler förlorar sin statliga assistansersättning, dels hur privata assistansföretag får allt lägre vinstmarginaler.

2016-12-08

Lagförslag om meddelarskydd
Privat anställda personliga assistenter ska omfattas av meddelarskyddet. Det är innebörden i ett lagförslag som regeringen lagt efter en överenskommelse med Vänsterpartiet. Lagen föreslås träda i kraft den 1 april 2017.(en kommentar)

2016-12-05

Antal personer med funktionsnedsättning jan 2015 till feb 2017Färre har assistans­ersättning
I november 2016 hade 15 738 personer assistansersättning från Försäkringskassan. Det är en minskning med 441 personer jämfört med den högsta noteringen i oktober 2015.(fem kommentarer)

Lise LidbäckLise Lidbäck, Ordförande, Neuroförbundet – ”Dödsfallet var en vändpunkt”
Söndagen den 2 oktober hittades en kvinna död på en toalett i ett skånskt köpcentrum. Hon hade innan fått minskad assistansersättning från Försäkringskassan. Lise Lidbäck ser den tragiska händelsen som en vändpunkt i debatten om personlig assistans. (två kommentarer)

2016-12-01

Anna StrimboldAnna Strimbold, Föreningen JAG – ”Goda levnadsvillkor gäller enbart insatsernas kvalitet”
Det är en missuppfattning att goda levnadsvillkor ska vara bedömningsgrund för antalet assistanstimmar menar Anna Strimbold, jurist på Föreningen JAG. (två kommentarer)

2016-11-29

Åsa RegnérBackar regeringen?
Det förhöjda timbeloppet ska kunna variera över en längre period än en månad och målet i regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan ska förtydligas. Det är två åtgärder som regeringen nu vill göra på grund av oro och svårigheter för personer med funktionsnedsättning.(fyra kommentarer)

2016-11-23

Carl SchlyterCarl Schlyter, Miljöpartiet – ”Visa lite hjärta!”
Regeringen har stirrat sig blind på hjärnspöken om omfattande fusk och sätter det före rättigheter. Regeringen borde istället införa ett nödstopp för indragningar av personlig assistans. Riksdagsledamoten Carl Schlyter är mycket kritisk mot regeringen och sitt eget parti.(två kommentarer)

2016-11-21

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Bedömningarna riskerar bli godtyckliga utifrån handläggarens uppfattning om hur människor lever”
Goda levnadsvillkor borde tillämpas även när grundläggande behov bedöms. Att Försäkringskassan talar om att man måste prioritera mellan olika behov riskerar leda till begränsningar.(fem kommentarer)

2016-11-17

Assistans debatteras på SVT
I en debatt på Opinion Live berättade Karolina Hermansson om hur hennes son inte får assistans. Katharina Haar berättade hur hon fått sin ledsagning indragen. De fick stöd av fd Folkpartiledaren Bengt Westerberg. Socialdemokraten Lars Stjernqvist beklagade situationen.(tre kommentarer)

Signe Holmlund, Försäkrings­kassan – ”Nu säger vi vad vi inom Försäkrings­kassan menar med goda levnadsvillkor”
”Goda levnadsvillkor” för en assistansberättigad är att hen ska ha möjlighet att leva som andra utifrån sina individuella förutsättningar och som en person i motsvarande ålder och livssituation som inte har en funktionsnedsättning. Bedömningen vad det innebär får varje enskild handläggare göra enligt Signe Holmlund Armerin på Försäkringskassan. (två kommentarer)

2016-11-14

Roger HolmbergRoger Holmberg, Ordförande Socialdemokraterna i Kalmar – ”Det som sker nu är helt orimligt”
Socialdemokratiska toppolitiker från alla kommuner i Kalmar län kräver att statsrådet Åsa Regnér stoppar neddragningen av assistanstimmar. De kritiserar att allt fler förlorar sin assistansersättning trots att de har oförändrade behov.(sex kommentarer)

2016-11-11

Nora EklövNora Eklöv, fd assistans­användare – ”Hur kan jag gå ut och handla om jag inte kan få på mig kläderna?”
Nora Eklöv, generalsekreterare i Förbundet unga rörelsehindrade, förlorade all sin assistans i samband med flytten till Stockholm. Följden har blivit att hon fått säga upp sina assistenter och flytta hem till föräldrahemmet på Öland igen. (en kommentar)

2016-11-09

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Inte självklart att ökad träffsäkerhet är bra"
Bengt Westerberg utvecklar i en krönika sin syn på begreppet "träffsäkra insatser". Det används bland annat i LSS-utredningen och av ansvarige minister Åsa Regnér i debatten om alternativa insatser till personlig assistans.(fem kommentarer)

2016-11-08

Utredning föreslår vinsttak på sju procent
Ett vinsttak på 7 procent + statslåneräntan på operativt kapital. Tillståndskrav där ägare och ledning i bolagen ska ha rätt kompetens för att bedriva verksamhet. Det är några förslag från utredningen Ordning och reda i välfärden som berör bolag inom skola, sjukvård och omsorg, inklusive assistansföretag.

Kristofer LiljebergKristofer Liljeberg, analytiker – ”Så länge Moderaterna inte går emot regeringen händer inget”
Det är uppenbart att regeringen vill stoppa kostnadsutvecklingen för assistansen säger Kristofer Liljeberg, analytiker på Carnegie. Han tror dock att mediatrycket kan bli så hårt att regeringen tvingas backa i assistansfrågan. Han är också skeptisk till att det verkligen kommer att införas vinstbegränsningar för välfärdsföretag.

2016-11-07

Åsa RegnérÅsa Regnér pressas om direktivet till Försäkrings­kassan
Barn- Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér intervjuades igår i SVT:s Agenda. Hon ville inte svara på om regeringen ska ta bort direktivet till Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar".(tre kommentarer)

2016-11-02

Nytt avtal mellan Kommunal och KFS
Det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter inom Kommunnära företag i samverkan, KFS, från 1 november 2016. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket från 1 januari 2017. Avtalet innebär också skärpta villkor för uppsägningar av assistenter.

2016-10-31

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet - ”Ovärdigt en rödgrön regering”
Vänsterpartiets krav att avskaffa skrivningen att Försäkringskassan ska bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar fick vid en omröstning den 27 oktober stöd av Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Regeringen och Moderaterna röstade emot. Centern avstod från att rösta.(sju kommentarer)

2016-10-30

bild från deformerad PersonaYlva Andersson, författare och assistans­användare - ”Vill sätta ljuset på relationen mellan assistent och assistans­användare”
I Deformerad Persona, som just nu går på Dramaten, skildras maktspelet mellan en ung MS-sjuk kvinna och hennes jämnårige personliga assistent. Pjäsen är en korsning mellan Ingmar Bergmans film Persona och Ylva Anderssons dikter och noveller som kommit ur erfarenheten av att ha personlig assistans.

2016-10-29

upplagd bokNy vägledning för assistans­ersättningen
Definiering av goda levnadsvillkor. Egenvård kan inte längre beviljas som ett grundläggande behov. Det är några förändringar i den fjortonde versionen av Försäkringskassans vägledning för Assistansersättning.(fyra kommentarer)

2016-10-28

Riksdags­debatt efter votering i Socialutskottet
I en riksdagsdebatt om personlig assistans pressade bland annat Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet regeringen om att stoppa de nedskärningar som pågår.

2016-10-26

Staffan OlssonStaffan Olsson, författare och föreläsare – "Offentlighetsprincip och meddelarskydd skulle ge trovärdighet för privata anordnare"
Den statliga utredningen Ökad insyn i välfärden 2016:62 föreslår att offentlighets-principen inklusive fullt meddelarskydd ska gälla för privata företag inom välfärden från 1 januari 2019. Detta skulle även gälla privata assistansanordnare.(två kommentarer)

2016-10-25

När hjälpen upphör...
I artikelserien När hjälpen upphör - Kampen för personlig assistans tar Aftonbladet upp de nedskärningar som pågår just nu. Här går det att läsa om 2-åriga Elvira som nekas assistans, och 4-åriga Cimon som fått minskad assistans. (två kommentarer)

2016-10-18

Bengt ElménBengt Elmén, intervjuare och satiriker – ”Jag vill påverka alla, särskilt den egna rörelsen”
Se förre ministern Maria Larsson presentera vårdhubbottar eller Försäkringskassan anställa dementorer. Bengt Elmén gör satir över utvecklingen i personlig assistans, en utveckling han är mycket oroad över. (en kommentar)

2016-10-16

Debatt om assistans dras till sin spets
Efter att Vänsterpartiet och Liberalerna pressar regeringen om neddragningarna på personlig assistans har rad debattörer klivit fram med hård kritik av assistansreformen. Det sägs nu öppet att assistansen tränger undan annan vård och omsorg eller att den borde kommunaliseras och upphandlas. (11 kommentarer)

2016-10-12

Indragen assistans kan ha orsakat dödsfall
För drygt en vecka sedan fastnade en kvinna på en handikapptoalett och dog under natten då vakten glömde kolla. Kvinnans personliga assistans hade minskats ner till den grad att hon inte hade möjlighet att någon assistent med sig. Dödsfallet har lett till en våg av kritik mot regeringen och Försäkringskassan.(åtta kommentarer)

2016-10-06

Liberalerna ger mest, Sverigedemokraterna minst
För budgetåret 2017 ger regeringen med stöd av Vänsterpartiet lika mycket till assistansersättning som Moderaterna, Centern och KD ger i sina skuggbudgetar. Liberalerna ger 1 miljard mer medan Sverigedemokraterna ger 111 miljoner mindre.(två kommentarer)

Höstens riksdags­motioner om personlig assistans
I år vill två motionärer göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till svensk lag. Annars handlar de flesta om kritik mot Försäkringskassans hårda bedömningar av assistansersättning. Det finns även motioner om stöd till föräldrar med funktionsnedsättning.(två kommentarer)

2016-10-05

Tobias BaudinTobias Baudin, Ordförande Kommunal – ”Det minsta man kan kräva är att uppräkningen följer löneökningarna”
Det duger inte med en uppräkning på 1,05 % av assistansersättningen menar Kommunals Ordförande Tobias Baudin. Det försvårar avtalsrörelsen och förhindrar förbättringar av personliga assistenters arbetsvillkor.(åtta kommentarer)

2016-10-03

Mattias Näsman"Regeringen strävar efter att sänka kostnaderna"
Anhöriga får ta över när stödet dras in enligt ekonomhistorikern Mattias Näsman på Umeå Universitet. I rapporten "Konsekvenser av indragen Assistansersättning" hävdar han att regeringen sedan 2015 arbetar för att sänka kostnaderna för personlig assistans.(nio kommentarer)

2016-09-28

Wenche WillumsenWenche Willumsen – ”Jag sörjer att vår kamp aldrig tar slut”
Både Vilhelm Ekensteen, IfA, och Wenche Willumsen, DHR, anser att den låga schablonhöjningen på 1,05 % utarmar assistansen. Och även om regeringen dragit tillbaka förslaget att schablonbeloppet inte ska gälla ett år i taget och kunna ändras vid tex en ”kris” känner sig Wenche Willumsen inte trygg.(fem kommentarer)

Nytt avtal mellan Kommunal och KFO
Det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter inom KFO från 1 september 2016. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. En arbetsgrupp ska dessutom fram till 30 juni 2017 undersöka vilka hinder som finns för att månadslön ska vara norm vid anställningar.

2016-09-26

Hanna KauppiHanna Kauppi, KFO – ”Anordnare bör ha en buffert för två månadslöner”
Övergången till efterskottsbetalning blir besvärlig för många anordnare tror Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO. Hon tror också att den allt tuffare situationen för assistansanordnare medför att företag både kommer att säljas och avvecklas. (två kommentarer)

2016-09-23

Julia BahnérAvhandling om sexualitet och assistans
Julia Bahnér, som tidigare intervjuats i Assistanskoll på temat sexualitet och assistans, är nu klar med sin doktorsavhandling på samma tema: ”Så nära får ingen gå”. Avhandlingen beskriver en tystnad kring frågorna, en tystnad som legitimeras även på policynivå. (två kommentarer)

2016-09-21

Thomas HammarbergAlmedalen 2016 – ”Höga förväntningar på Sverige”
På KFO:s seminarium om FN-konventionen diskuterade Thomas Hammarberg, f.d. FN-kommissionär och Malin Ekman Aldén, Myndigheten för delaktighet, vad som krävs för att Sverige ska bli bättre på att efterleva konventionen. Båda ser fram mot den oberoende MR-myndighet som utlovats.(tre kommentarer)

2016-09-20

Schablon­beloppet höjs med enbart 1,05 %
I budgeten för 2017 framgår det att schablonbeloppet för 2017 blir 291 kr, vilket innebär en höjning med 1,05 %. Dessutom innehåller budgeten lagändringar i Socialförsäkringsbalken som ger regeringen möjlighet att sätta olika schablonbelopp.(nio kommentarer)

mynthögNu införs efterskottsbetalning
Den 20 september var sista gången assistansersättning betalas ut i förskott. Från 1 oktober 2016 betalar Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott, efter inlämnad redovisning av utförd assistans. Detta innebär att nästa utbetalning kommer tidigast den 20 november 2016.(två kommentarer)

2016-09-19

Paul LappalainenMed lagen som verktyg – Nystartat projekt på Independent Living Institute
Med lagen som verktyg vill minska diskriminering mot personer med funktionsnedsättning, i synnerhet angående otillgänglighet, genom att bidra till att fler fall drivs som testar lagens gränser. Inspirationen kommer från bla USA, där funktionshinderrörelsen genom rättsprocesser flyttat fram positionerna för tillgänglighet.(tre kommentarer)

2016-09-15

Åsa RegnérÅsa Regner svarar på kritik om personlig assistans
Lagstiftningen fungerar inte som det var tänkt, säger Åsa Regnér i en intervju i TV4. Att många nu förlorar sin assistans säger hon beror mycket på en dom från 2012 som hon säger att regeringen bett ISF utreda.(12 kommentarer)

2016-09-13

Nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretag­arna
Det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. från 1 juli 2016. En oenig styrelse i Vårdföretagarna sade ja till medlarnas bud. Kommunal säger sig vara nöjda och den varslade nyanställningsblockaden blir inte av.

2016-09-12

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, IfA – ”Samtalet förs vrålande över en avgrund”
Talet om stora problem i assistansreformens konstruktion kan leda till att det som fungerar rivs ner, anser Vilhelm Ekensteen. Och trots att det saknas konkreta bevis, fortsätter Försäkringskassan att påstå att det finns en omfattande kriminalitet. (två kommentarer)

2016-09-08

Henrik PetrénHenrik Petrén, RBU – ”Det finns en kris och den pågår nu”
RBU har begärt ett krismöte med regeringen och Försäkringskassan för att diskutera de förändrade bedömningarna i personlig assistans. Men Försäkringskassan har sagt nej och säger samtidigt på DN–debatt att det inte finns någon kris i assistansen.(14 kommentarer)

2016-09-07

Thomas JuneborgThomas Juneborg, talesperson, VIMPA – ”Stor risk att assistansen är kommunaliserad om fem, sex år”
Regeringen agerar på flera fronter för att minska antalet assistanstimmar och assistansberättigade. Thomas Juneborg anser att Socialdemokraterna gör ett moraliskt haveri. Försäkringskassans påstående om att det inte finns någon kris tycker han känns obehagligt.(nio kommentarer)

2016-09-06

"Det finns ingen kris i assistansen"
I en artikel på DN-debatt säger Försäkringskassans generaldirektör att krisen i assistansen inte finns. Det sägs också att brottsligheten tyder på stora problem i försäkringens konstruktion. Artikeln får hård kritik av STIL/JAG, RBU och Vårdföretagarna.(två kommentarer)

2016-09-04

RiksdagenInterpellations­debatt om personlig assistans
Frågan i interpellationsdebatten var vad regeringen vill göra för att vända dagens negativa trend i assistansersättningen.(två kommentarer)

2016-09-01

Kommunal utlyser nyanställningsblockad
Kommunal säger nej till Vårdföretagarnas bud i förhandlingarna om nytt kollektivavtal och varslar om nyanställningsblockad från den 13 september. Vårdföretagarna svarar att Kommunals krav är orimliga med tanke på anordnarnas ekonomiska situation.

2016-08-29

Anders ViklundAlmedalen 2016 – ”Det står ingenstans att färre ska få assistans­ersättning”
På Ifa.s andra seminarium i Almedalen satt LSS-utredningens huvudsekreterare, Anders Viklund, med i panelen. Han bemötte kritiken mot att direktiven bara handlar om besparingar och sade att de kommer ägna mycket åt kvalitet och att få ut så mycket som möjligt av resurserna.(två kommentarer)

2016-08-18

Henrik Petrén, RBUAlmedalen 2016 – ”Gisslansituation om funktionshinder­rörelsen tvingas vara med att föreslå besparingskrav”
På Ifa.s första seminarium i Almedalen beklagade Lennart Axelsson (s) hur direktiven till nya LSS-utredningen var skrivna men uttryckte samtidigt en vädjan om att se mera positivt på utredningen. Uttalandet väckte spridda skratt i publiken och Henrik Petrén, RBU, svarade att det knappast fanns anledning att vara positiv. (nio kommentarer)

2016-08-17

Funk i P1 - "Välkommen till husarresten"
Jonas Franksson och Nora Eklöv berättar om sina liv med personlig assistans. Båda har kommunalt beviljad assistans vilket gör det osäkert att tex flytta till en annan kommun.

2016-08-10

Nina MuhonenNina Muhonen – ”Viktigt att assistenterna har en professionell attityd”
När Nina Muhonen söker arbete talar hon inte om att hon sitter i rullstol eller har personliga assistenter; hon vill söka sina jobb på sina meriter. Hon säger också att attityderna skiljer sig mycket från varandra på olika arbetsplatser och att det fungerar bättre där det finns en uttalad policy om mångfald.(tre kommentarer)

2016-07-26

Niklas AltermarkNiklas Altermark, statsvetare, Lunds Universitet – ”Regeringen har varit med och skapat bilden av kostnads-utvecklingen”
Regeringen har varit delaktig i att skapa bilden av hur personlig assistans domineras av fusk och vinsthungriga assistansanordnare. Utifrån detta görs nu generella nedskärningar, säger Niklas Altermark.(sju kommentarer)

2016-07-19

Madeleine Harby SamuelssonAlmedalen 2016 - ”Avvecklingen av assistansen sker inte längre i smyg”
Bengt Westerberg inledde KFO.s seminarium om ekonomin i assistansbranschen med att säga att det som förut såg ut som en smygavveckling av assistansen nu blivit uppenbart. Det blev en stundtals het debatt där regeringsrepresentanten Madeleine Harby Samuelsson ofta hade svårt att freda sig.(en kommentar)

2016-07-15

Mattias NäsmanAlmedalen 2016 – ”Kostnaderna flyttas till kommuner och anhöriga”
Kostnaden för besparingar på personlig assistans kommer att hamna i kommuner och hos anhöriga. Det menar ekonomhistorikern Mattias Näsman i en rapport. Han argumenterar också för att staten ska bli ensam huvudman.

2016-07-08

Bengt WesterbergBengt Westerberg – ”Direktiven i den nya LSS-utredningen måste förändras”’
Det finns ett akut hot mot personlig assistans säger Bengt Westerberg och pekar på regeringens direktiv till Försäkringskassan och den nya LSS-utredningen. Han varnar också för regeringens lagförslag om att kunna ändra schablonbeloppet.(fem kommentarer)

2016-07-02

IfA replikerar till Camilla Sköld, SSR
Socialtjänsten vore en sämre utredare av assistansbehov jämfört med Försäkringskassan. Det anser IfA som i en replik kritiserar Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR, tidigare intervjuad på Assistanskoll. (en kommentar)

2016-06-30

Helena SjölanderHelena Sjölander, Vårdföretag­arna – ”Politikerna måste sätta sig in i våra förutsättningar”
Helena Sjölander försvarar Vårdföretagarnas krav på till exempel slopade uppsägningstider och lägstalöner. Hon hänvisar till de ”mycket tuffa tiderna”. Hon ser också deras krav som en signal till politikerna.

2016-06-28

RiksdagenVad säger oppositionen om regeringens politik?
Assistanskoll har frågat oppositionspartierna vad de anser om direktiven i den nya LSS-utredningen, att schablonbeloppet höjs med bara 1,4 %/år, efterskottsbetalning och det senaste lagförslaget där regeringen vill få mandat att ändra schablonbeloppet, tex i en krissituation. (fyra kommentarer)

2016-06-27

Camilla SköldCamilla Sköld, Akademikerförbundet SSR – ”Regeringen missar chansen att ge reformen legitimitet”
Direktiven till den nya LSS-utredningen tar upp en del viktiga saker men allt kopplas till kostnader. Det anser Camilla Sköld, Akademikerförbundet SSR. Dessutom menar hon att direktiven helt saknar samhällsekonomisk helhetssyn. (två kommentarer)

2016-06-25

"Jag börjar tro att man ser återgång till institutioner som en lösning"
Regeringens nya lagförslag om schablonbeloppet betyder att de vill kunna chocksänka assistansersättningen när som helst säger FUB:s jurist Elisabeth Langran i en intervju på hejaolika.se(en kommentar)

2016-06-20

Lennart AxelssonLennart Axelsson, Socialdemokraterna - ”Ni läser bara hälften av direktiven”
På ett seminarium om de nyligen tillkännagivna direktiven till den nya LSS-utredningen hävdade Bengt Westerberg att det pågår en smygavveckling av assistansen. Socialdemokraten Lennart Axelsson försvarade dock direktiven och menar det också står att varenda en som har behov av hjälp och stöd ska få det. (fem kommentarer)

2016-06-19

Sju av 55 granskade assistans­företag miste sitt tillstånd
I rapporten "Lämplig eller inte – det är prövningen" beskrivs den granskning IVO gjort av assistansföretag 1 juli 2013 och 29 feb 2016. Det framgår att sju företag miste tillståndet. Granskningen har dock gjorts utifrån ett riskurval, vilket gör att resultatet inte är representativt.

2016-06-18

Regeringen vill få mandat att ändra schablon­beloppet
I ett lagförslag från Socialdepartementet vill regeringen få tillåtelse att ändra assistansersättningens schablonbelopp i princip när som helst och att ha olika schablonbelopp samtidigt. Detta ska tex kunna användas i en krissituation.(13 kommentarer)

2016-06-15

Mathias BlombergMatthias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Detta är en del i att bryta utvecklingen av antalet assistans­timmar”
Att egenvård inte längre kan räknas som ett grundläggande behov är en del i att minska kostnaderna för personlig assistans, anser Matthias Blomberg. (fem kommentarer)

2016-06-13

Sök bland Arbetsförmedlingens platsannonser
I vår nya tjänst "Platsannonser" kan du som söker assistentjobb välja bland Arbetsförmedlingens annonser från olika län/kommuner och kommunala och privata arbetsgivare. Du kan se vilka som söker manliga eller kvinnliga sökande, kräver körkort, har ålderskrav, erbjuder heltid/deltid osv.

2016-06-09

Monica SvanholmFörsäkrings­kassan, Monica Svanholm – ”egenvård kan inte längre bedömas som grundläggande behov”
Ytterligare en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, begränsar nu rätten till personlig assistans. Egenvård kan inte längre räknas som grundläggande behov efter att Försäkringskassan tillämpar en dom från 2012.(12 kommentarer)

Att rekrytera personliga assistenter
Hur hittar du en assistent som passar dig? Vad ska du skriva i en platsannons? Assistanskolls senaste guide vänder sig till dig som själv rekryterar dina assistenter.

2016-06-06

Debatt mellan Åsa Regnér och Bengt Westerberg
I kvällens Agenda i SVT sade Bengt Westerberg att regeringen vill göra stora nedskärningar inom assistansersättning. Ansvarige minister Åsa Regnér svarade att det är fel att assistansersättning går till jurister och marknadsföring. (18 kommentarer)

2016-06-02

Helena SjölanderHelena Sjölander, Vårdföretag­arna – ”Vi har inget emot att man granskar företag med extremt höga vinster”
Det är ett fåtal företag som har alltför höga vinster i assistansbranschen, genomsnittet ligger runt 4 % säger Helena Sjölander i Vårdföretagarna. Hon tycker även att Försäkringskassan skrämmer upp folk med att tala svepande om oanmälda hembesök.

2016-06-01

Försäkrings­kassan analyserar...
I en ny rapport analyserar Försäkringskassan bland annat nybeviljanden av assistansersättning och varför antalet timmar per person ökat.

2016-05-31

Rapport från Bengt Westerberg
Det pågår en smygavveckling av personlig assistans. Det säger Bengt Westerberg i rapporten Personlig assistans - hotad frihetsreform?

Bengt WesterbergBengt Westerberg - Stoppa smygavvecklingen av personlig assistans
Regeringen är i full färd med att väsentligt försämra villkoren för den personliga assistansen. Det framgår tydligt i direktiven till den nya LSS-utredningen skriver Bengt Westerberg på DN Debatt. (tio kommentarer)

2016-05-29

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen – ”Direktiven ser ut som regeringens dråpslag mot svårt funktionshindrade”
IfA:s Ordförande Vilhelm Ekensteen beskriver direktiven i den nya LSS-utredningen som ett kallhamrat dråpslag mot svårt funktionshindrade.(fem kommentarer)

2016-05-27

Hanna KauppiHanna Kauppi, KFO – ”Hårdare ton än väntat i nya LSS-utredningen”
Det finns en risk att brukarrörelsen inte kommer att kunna påverka förslagen i utredningen tror Hanna Kauppi. Hon befarar också förslag som drabbar anhörigassistenter.(fyra kommentarer)

2016-05-26

Desiree PethrusLSS-utredningen har presenterats
Så kom till slut den nya LSS-utredningen. Huvudbudskapet i direktiven är besparingar, besparingar, besparingar. Det talas också om att ändra personkretsarna och LSS-insatserna. Utredningen ska vara klar 1 oktober 2018, strax efter nästa riksdagsval.(sex kommentarer)

Kommunal vill se stora förändringar av personlig assistans
Krav på utbildning för assistenter, begränsning av anhörigassistans, tillståndsplikt för egna arbetsgivare, alla assistenter ska omfattas av LAS. Det är några förslag i en ny rapport från Kommunal. (tio kommentarer)

2016-05-25

Löneguide för assistenter uppdaterad
Assistanskolls löneguide för personliga assistenter är nu uppdaterad med SCB:s nya siffror för 2015 års lönenivåer. Gå in och jämför skillnader mellan privata företag/kommun, mellan män/kvinnor och olika delar av Sverige.

2016-05-24

DemonstrationDemonstration utanför Försäkrings­kassan
Vid en demonstration vid Försäkringskassan protesterade Föreningen JAG mot införandet av månadsvis redovisning för personer med förhöjt timbelopp. Samtidigt pågår Namninsamlingen "Rädda den personliga assistansen" som hittills samlat in över 4000 underskrifter.

2016-05-23

"Sverige bryter mot FN-konventionen"
De försämringar av rätten till personlig assistans som skett i Sverige sedan 2008 bryter mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det hävdas i en artikel från bland annat Centre of Disability studies på University of Iceland. (en kommentar)

2016-05-17

Emma HenrikssonKristdemokraterna, Emma Henriksson – ”Regeringen skickar oroväckande signaler”
Socialutskottets Ordförande Emma Henriksson, Kristdemokraterna, kritiserar regeringen för att uppmana Försäkringskassan att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Hon menar att det leder till att handläggarna får ett uppdrag att bevilja färre timmar.

2016-05-12

"Valfriheten i assistansen är hotad"
En större utslagning av assistansanordnare är nära förestående enligt Arbetsgivarföreningen KFO. I en debattartikel hänvisar de till en egen undersökning där drygt 30 % av anordnarna säger att de inte klarar övergången till efterskottsbetalning.

2016-05-11

Migrationsverket, Alexandra Elias – ”Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår”
Migrationsverkets ansvar för asylsökande med en funktionsnedsättning är att erbjuda relevant boende och logi. I vissa av de boendena ingår personligt stöd och omvårdnad, säger Alexandra Elias på Migrationsverket. (en kommentar)

2016-05-09

Therese KarlbergTherese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”När huvudsyftet är att göra vinst blir behovet av kontroll uppenbart”
Granskningen av assistansföretag med höga vinster är permanent och ett resultat av att de privata företagen tagit över en allt större del av marknaden säger Therese Karlberg. Hon försvarar också generaldirektören Ann Marie Beglers förslag att IVO ska kunna göra oanmälda hembesök.(fem kommentarer)

2016-05-05

Nytt kollektivtal mellan SKL/Pacta och Kommunal
SKL/Pacta och Kommunal har ingått ett treårigt avtal som gäller 1 maj 2016 till 30 april 2019. Avtalet ger löneökningar på 2,2 % (520 kr/mån) för 2016. OB-ersättning och lägstalöner höjs. Viktiga punkter nedan.

2016-05-04

Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar”
Det är bäddat för strid när Vårdföretagarna kräver att uppsägningstid och lägstalöner ska avskaffas samtidigt som Kommunal kräver en månads uppsägningstid för alla och höjda lägstalöner.(fyra kommentarer)

2016-05-03

Studie visar att assistans­användare blivit mer nöjda
Användarna av personlig assistans har blivit nöjdare med insatsen. Mest ökar nöjdheten hos de som anlitar kommunen. Det är resultatet av en ny studie av John Magnus Roos vid Göteborgs universitet.(två kommentarer)

2016-04-26

Monica SvanholmMonica Svanholm, Försäkrings­kassan – ”Rimligt att anta att förändrad rättspraxis ökat antalet avslag”
Förändrad rättspraxis är en orsak till att allt färre nybeviljas assistansersättning, enligt Monica Svanholm. Hon ser en annan orsak i att nyanlända som inte uppfyller villkoren söker assistansersättning.

2016-04-25

Trine Nyberg och HildaTrine Nyberg, mamma till Hilda, 11 år – ”Det finns en stark rädsla för den nya rättspraxisen”
Via sin assistans kan Hilda träffa kompisar, cykla, träffa djur, komma ut i naturen och göra saker som andra elvaåringar gör. Trine Nyberg säger att assistansen gör att hennes dotter är levande och inte bara lever. Hon beskriver också fördelarna med att kunna vara assistent till sin dotter. (fem kommentarer)

2016-04-23

Assistans­företag med stora vinster ska granskas
Försäkringskassan ska hårdgranska företag med stora vinster säger generaldirektör Ann-Marie Begler på DN-debatt. Företagens strukturer, dotterbolag, bokslut och uppgifter från Skatteverket ska kontrolleras systematiskt. (fyra kommentarer)

2016-04-22

Birgitta MålsäterBirgitta Målsäter, Försäkrings­kassan – ”Vi kunde inte agerat snabbare”
Indikationerna om att det läckte personuppgifter från Försäkringskassan redan sommaren 2015 var inte tillräckligt starka för att då göra en anmälan. Det säger Birgitta Målsäter, chef för Avdelningen Funktionsnedsättning. Hon tillbakavisar även kritiken att de försöker skylla på andra.(en kommentar)

2016-04-20

Försäkrings­kassan, Christine Liljendahl – ”Lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut”
Den 1 oktober införs efterskottsbetalning av assistansersättning. Personer med förhöjt timbelopp kommer då att få redovisa alla sina kostnader varje månad enligt Christine Liljendahl. Hon säger också att lämnad assistans som redovisas korrekt men försent kommer att betalas ut, utbetalningen försenas bara.(en kommentar)

2016-04-13

Tomas SundbergFörsäkrings­kassan, Tomas Sundberg – ”Assistans­ersättning kan beviljas först när en asylsökande fått uppehållstillstånd”
Personlig assistans och andra LSS-insatser är bosättningsbaserade rättigheter. För asylsökande är det främst Migrationsverket som är ansvarigt för stöd vid funktionsnedsättning, säger Tomas Sundberg, Försäkringskassan. Han nämner också ett undantag när assistansersättning inte är bosättningsbaserad.

2016-04-11

assistansersättningsblankettAntalet assistans­timmar per person ökar inte längre
Det genomsnittliga antalet assistanstimmar per person och vecka, beviljat av Försäkringskassan, ökar inte längre. Efter att ha stigit till en topp på 127,1 tim i december 2015 ligger det på 126.7 tim i mars 2015.(fyra kommentarer)

2016-04-06

Cecilia Blanck och Magnus AndénCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Försäkrings­kassan tänker inte betala ut assistans­ersättning när räkningen kommit in för sent”
Försäkringskassan för diskussioner om att inte betala ut assistansersättning om en räkning för utförd assistans inte kommit senast den 5:e den andra efterföljande månaden. Enligt Cecilia Blanck på Föreningen JAG har en av deras medlemmar redan fått ett sådant besked. (nio kommentarer)

2016-04-05

Senaste statistik om tvåårsomprövningarna
Något färre blev av med sin assistansersättning vid Försäkringskassans tvåårsomprövning under 2015. Andelen som fick färre timmar halverades. Detta sker dock samtidigt som nästan 70 % av alla som söker assistansersättning får avslag.

2016-03-30

Helena SjölanderHelena Sjölander, Vårdföretag­arna – ”Försäkrings­kassan hade information om läckor sommaren 2015”
Helena Sjölander, Vårdföretagarna, är mycket kritisk till hur Försäkringskassan skött sin interna kontroll av läckande personuppgifter. (en kommentar)

2016-03-29

Hanna KauppiHanna Kauppi, KFO – ”En ursäkt till assistans­berättigade hade varit på sin plats”
Hanna Kauppi, KFO, har viss förståelse för att Försäkringskassan skyller på andra angående läckorna av personuppgifter. Hon säger att Försäkringskassan är pressat från flera håll och att det förmodligen blir mer uthärdligt att att söka syndabockar och flytta ut en del av ansvaret utanför egna sfären.

2016-03-23

Elina Akaan PenttiläFinland, Elina Akaan Penttilä – ”Det är svårt att få assistans­timmar som täcker behovet”
Antalet assistansanvändare har ökat kraftigt sedan Finland 2009 fick en rättighetslagstiftning för personlig assistans. Antalet beviljade timmar är däremot mycket lägre än i Sverige. Elina Akaan Penttilä har varit arbetsgivare för sina assistenter sedan 2011.

2016-03-22

Åsa RegnérSvar från Åsa Regnér om regleringsbrevet
Barn, Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér svarar på frågor om vad regeringen menade med att Försäkringskassan ska bidra med att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.(tre kommentarer)

2016-03-18

Karin Flyckt, Socialstyrelsen – ”Viktigt med tydlig linje mellan vad som är frivilligt och inte”
Socialstyrelsen kan i nuläget inte bidra med några förtydliganden om sexualitet och personlig assistans. I så fall måste det uttryckligen stå något om sexualitet i lagstiftningen. Det säger Karin Flyckt, Socialstyrelsens samordnare för funktionshinderfrågor.(två kommentarer)

Statlig utredare vill begränsa vinster i välfärden
Vinsterna i välfärden, där personlig assistans ingår, behöver regleras. Det säger Ilmar Reepalu på DN-debatt. Han leder den statliga utredning som lämna förslag till åtgärder 1 november i år.(två kommentarer)

2016-03-16

Hanna KauppiHanna Kauppi, KFO – ”Månadsvis avräkning tar bort möjligheten att tillämpa förhöjt timbelopp”
Många anordnare kommer inte att hinna få in räkningarna till den 5:e månaden efter utförd assistans, säger Hanna Kauppi på Arbetsgivarföreningen KFO. Stressen med att få in räkningarna riskerar drabba de assistansberättigade.(två kommentarer)

2016-03-15

Första assistans­bolaget på börsen
Trots ekonomisk osäkerhet i branschen sker den första börsnoteringen av ett assistansföretag. Den 22 mars kan Humana handlas på listan för medelstora bolag på Stockholmsbörsen. (tre kommentarer)

2016-03-09

myntstapelSå införs efterskottsbetalning
Den 20 september är sista gången assistansersättning betalas ut i förskott till alla med schablonbelopp. Därefter får assistansberättigade och anordnare vänta minst en månad extra på pengarna.(tre kommentarer)

2016-03-08

Birgitta MålsäterBirgitta Målsäter, Försäkrings­kassan - ”Ytterligare en anställd är polisanmäld”
Två personer är nu polisanmälda för att ha lämnat ut uppgifter om assistansanvändare – i två helt skilda ärenden. Ytterligare ett antal personer utreds internt och fler polisanmälningar kan komma. Det avslöjar Birgitta Målsäter, chef för Avdelningen Funktionsnedsättning. Hon vill nu att IVO skärper tillsynen.(tio kommentarer)

2016-03-07

Dokument visar hur en assistent mutas
I en DN-artikel går det att se hur ett assistansbolag avtalat med en assistent om att hon ska få en stor summa pengar varje månad. I gengäld anlitas assistansbolaget som anordnare.(en kommentar)

2016-03-02

Åsa RegnérRegeringen försvarar regleringsbrevet
Uppmaningen till Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar" avser den oförklarligt stora ökningen av assistanstimmar och kostnaderna för dessa. Det säger Barn, Äldre och folkhälsominister Åsa Regnér på SVD-Debatt.(två kommentarer)

2016-02-29

Bengt WesterbergBengt Westerberg, Krönikör - "Dags för ny funktionshinder­reform"
I en krönika berättar Bengt Westerberg hur han tycker att personlig assistans utvecklats och vad han ångrar i den ursprungliga lagtexten. Han var som dåvarande socialminister drivande i införandet av LSS 1994. (23 kommentarer)

2016-02-25

Stefan de VylderStefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen”
Stefan de Vylder är mycket kritisk till att regeringen uppmanar Försäkringskassan att minska antalet beviljade assistanstimmar. Istället för att ta ansvar och ändra lagstiftningen, låter politikerna assistansen försämras genom förändrad rättspraxis och hårdare tillämpning på Försäkringskassan. (tre kommentarer)

2016-02-24

Corina ZolleTyskland, Corina Zolle – ”Många är rädda för att lämna de skyddade miljöerna i institutionerna”
Om du inte har en försäkring som betalar får du i Tyskland ha högst 2600 Euro i förmögenhet och behålla 800 Euro + hyra av din inkomst om du ska få personlig assistans. Det berättar Corina Zolle som sedan 20 år tillbaka är arbetsgivare för sina assistenter. (två kommentarer)

2016-02-23

Anordna din egen assistans
I guiden "anordna din egen assistans" beskriver vi hur du köper assistans från en anordnare som du själv äger. Det kan du göra via ett aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening.

2016-02-17

Erik WardErik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen”
Lagstiftningen åsidosätts och förvaltningsdomstolarna undermineras av regeringens uppmaning till Försäkringskassan att bevilja färre assistanstimmar. Det menar Erik Ward som tidigare arbetat som jurist på Försäkringskassan. (sex kommentarer)

2016-02-11

Therese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”Vi ser oerhört allvarligt på att sekretessbelagda uppgifter lämnats ut”
En anställd på Försäkringskassan har lämnat ut uppgifter om assistansberättigades personnummer och val av anordnare till ett assistansbolag. Bolagsföreträdaren är polisanmäld och sannolikt polisanmäls även medarbetaren. Men de som bytt över till det anmälda bolaget inte gjort något fel, säger Therese Karlberg.(nio kommentarer)

2016-02-10

Platsannonser på Assistans­koll
Nu finns möjligheten att lägga ut platsannonser på Assistanskoll. Vi erbjuder inledningsvis två gratisannonser till varje annonsör.

2016-02-08

avslag och nybeviljandeNästan 70 % får avslag på nyansökan av assistans­ersättning
Så mycket som 69 % av de som sökte assistansersättning för första gången fick avslag under 2015. Detta framgår av nya siffror från Försäkringskassan.

2016-02-05

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, IfA – ”Regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller”
Att regeringen uppmanar Försäkringskassan att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” innebär att regeringen säger att nuvarande lagstiftning inte gäller.(en kommentar)

2016-02-04

"Bryt utvecklingen av antalet assistans­timmar"
Regeringen uppmanar i regleringsbrevet för 2016 Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen". Försäkringskassan ska samtidigt fortsätta analysera antalet assistansberättigade och assistanstimmar, dubbelassistans nämns särskilt.

2016-01-25

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE advokatbyrå – ”Tolkning av psykiska funktioner i ICF gör behovsbedömningen mer komplicerad”
Att psykiska funktioner i ICF används i assistansbedömningen kan göra att läkare tar över delar av handläggningen, säger Mathias Blomberg, advokat på IGNE Advokatbyrå.(en kommentar)

2016-01-21

Rapport från SKL om kommunernas assistans­kostnader
Kommuner har en genomsnittlig merkostnad på upp till 12 % jämfört med Försäkringskassans schablonbelopp enligt rapporten "Koll på assistansen" från Sveriges kommuner och landsting.

Per LodeniusCenterpartiet, Per Lodenius –”Vi vill se en blocköverskridande uppgörelse om personlig assistans”
Den som har en oförändrad funktionsnedsättning ska inte behöva göra en omfattande tvåårsomprövning enligt Per Lodenius. Om förändrad rättspraxis ska tillåtas påverka omprövningen är dock en annan fråga säger han. (två kommentarer)

2016-01-18

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Synen på ökningen av assistans­berättigade och assistans­timmar har förändrats”
Om man jämför en rapport från Riksförsäkringsverket 2001 med Försäkringskassans rapport 2015 får man lite olika bilder av stigande assistanskostnader. Anna Barsk Holmbom varnar samtidigt för att Försäkringskassan nu talar om att standardisera ”andra personliga behov”.(en kommentar)

2016-01-15

Anna Barsk HolmbomAnna Barsk Holmbom – ”Det finns naturliga orsaker till att antalet assistans­berättigade och assistans­timmar ökat”
Assistans gör att vi lever längre och assistansberättigade ser mer och mer möjligheter att göra saker i livet. Det är några orsaker till att kostnaderna ökar säger Anna Barsk Holmbom. (åtta kommentarer)

2016-01-11

OrdförandeklubbaFörsäkrings­kassan definierar ”Psykisk funktionsnedsättning”
Försäkringskassan har gjort ett rättsligt ställningstagande som definierar psykisk funktionsnedsättning som ”nedsättning av någon av de psykiska funktionerna”. Detta sedan det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykiska funktionsnedsättningar.(nio kommentarer)

2016-01-08

Thomas JuneborgThomas Juneborg, talesperson VIMPA – ”Det ser inte bra ut för assistansen inför 2016”
Thomas Juneborg är mest oroad för ISF:s förslag om ny behovsbedömning av personlig assistans, den skulle vara förödande menar han. Att så många talar om att assistanskostnaderna är för höga tror han beror på att rätten att styra sitt eget liv har tappat sitt värde i mångas ögon.(tre kommentarer)

2016-01-01

OB-ersättning för personliga assistenter

2015

2015-12-29

Magnus TidemanMagnus Tideman, professor i handikapp­vetenskap – ”Svenska självgodheten ett stort problem”
Det svaga politiska intresset för funktionshinderfrågor beror mycket på hur välfärdspolitiken har utvecklats generellt. Det menar Magnus Tideman som anser att det är en myt att Sverige är ”bäst i världen” på funktionshinderområdet, en rad länder har kommit längre.(tre kommentarer)

2015-12-21

Magdalena AnderssonFinansministern svarar på kritiken
I en debattartikel i Aftonbladet bemöter Finansminister Magdalena Andersson kritiken mot att hon sagt att besparingar i assistansersättning ska bekosta en del av flyktingmottagandet. Finansministern står dock fast vid att något är fel i systemet med assistansersättning.(sju kommentarer)

Therese KarlbergTherese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”Det behövs rimlighetsbedömningar för andra personliga behov”
En ny rapport från Försäkringskassan säger att ökningen av antalet assistanstimmar bland annat beror på ökat beviljande av dubbelassistans och assistans för tillsyn. Begreppet tillsyn bör tydliggöras mer, enligt Therese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder.

2015-12-17

Mikael ÅhmanFöreningen Grunden, Mikael Åhman – ”angrip drivkrafterna till assistans­fusket”
Fusket inom personlig assistans ska inte bemötas med mer kontroll och hårdare bedömningar. Istället ska människors utsatthet angripas. Det anser Föreningens Grundens förbundsjurist Mikael Åhman som studerat ”Södertäljefallet” med ELMA assistans.(sex kommentarer)

2015-12-16

Assistansersättningens utvecklingFörsäkrings­kassan har analyserat ökning av assistans­berättigade och assistans­timmar
Det saknas regler för vilka behov som ska ge personlig assistans och gränser för hur många timmar det är rimligt att bevilja. Det säger Försäkringskassan i rapporten "Assistansersättningens utveckling".(tre kommentarer)

2015-12-15

Intervju med Åsa Regnér i SVT
I en intervju i Aktuellt pressades Barn, Äldre och folkhälsominister Åsa Regnér om hur regeringen ser på personlig assistans som rättighet och om det är rätt att ställa flyktingar mot assistansberättigade.(tio kommentarer)

Ann-Louise Nissfolk och Birgitta LindBirgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, IVO – ”Avslag vid nyansökningar beror ofta på brist på kompetens”
Ägarprövningsutredningens förslag att ta betalt för tillståndsprövningar kan komma att innebära en avgift för att söka tillstånd för personlig assistans, säger Birgitta Lind och Ann-Louise Nissfolk, utredare på IVO:s avdelning för tillståndsprövning.

2015-12-14

lagens klubbaBara en tredjedel av alla nyansökningar om att bedriva assistans leder till tillstånd
Mellan 1 jan 2013 till 11 december 2015 tog Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslut i 405 nyansökningar om att bedriva personlig assistans. Av dessa fick 137 godkänt, 230 fick avslag och 38 avvisades eller drogs tillbaka.

2015-12-13

SVT reportage om personlig assistans
I en rad reportage beskrivs dels hur kostnaderna för personlig assistans ökat, dels hur det blivit svårare att få personlig assistans och att fler förlorat den. (sex kommentarer)

Viveca SelanderViveca Selander, doktorand, Stockholms Universitet - ”Skillnad på emotionell och praktisk omsorg”
Föräldrar som är assistansanvändare gör skillnad mellan emotionell och praktisk omsorg där föräldern står för den emotionella omsorgen medan assistenten står för den praktiska. Det menar Viveca Selander som skrivit en avhandling på området. Synsätten skiljer bland de intervjuade och något som förvånar henne är den stora roll familjen spelar.(en kommentar)

2015-12-09

Sofia TedsjöSofia Tedsjö, CJ Advokatbyrå – ”Det finns anledning att ifrågasätta vad som är det allmänna ombudets agenda”
Det allmänna ombudet för Socialförsäkringen (AO) driver främst ärenden med målet att bedömningen av personlig assistans ska bli striktare, säger Sofia Tedsjö på CJ Advokatbyrå. Hon anser också att motparten lätt hamnar i ett underläge.(tre kommentarer)

2015-12-02

Olle WästbergOlle Wästberg, Ordförande i Demokratiutredningen – ”Assistans som behövs för politiska uppdrag bör läggas till beviljad tid"
En assistansanvändare som har politiska uppdrag ska inte behöva välja bort att göra andra saker i livet. Tiden som behövs bör istället läggas till beviljad assistanstid. Det säger Olle Wästberg som personligen anser att de sedan 2008 försämrade assistansbedömningarna bör återställas. (två kommentarer)

2015-11-26

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Jakten på kostnader i personlig assistans har helt tagit över”
Det finns en likhet mellan besparingar i personlig assistans och det som nu sker i flyktingpolitiken, säger Maj Karlsson, V-ledamot i Socialutskottet. När kostnaderna går över en viss gräns, slutar man tala om rättighetslagstiftning och istället genomförs kostnadsdämpande åtgärder.(två kommentarer)

2015-11-24

Sophie KarlssonIfA och STIL bemöter Sveriges Kommuner och Landsting
Att assistansberättigade inte skulle kunna ha husdjur eller resa på semester utomlands vore totalt orimligt. IfA och STIL bemöter nu SKL:s krav på mer gränser för personlig assistans och dess kostnader.(två kommentarer)

2015-11-19

Wenche WillumsenWenche Willumsen, DHR – ”Märkligt att Allmänna ombudet ”anser” vad som inte ska vara assistans”
Det är mycket upprörande att allmänna ombudet ”anser” och driver att tex dusch och av/påklädning vid träning inte bör vara ett grundläggande behov, säger Wenche Willumsen, rättighetspolitisk ombudsman på DHR. (tre kommentarer)

2015-11-18

Fem gånger fler klagomål på personlig assistans än på andra LSS-insatser
IVO fick 259 klagomål på personlig assistans mellan 1 juli 2011 – 31 december 2014. Enligt IVO:s rapport "Personlig assistans under luppen" gäller de flesta klagomålen brister i utförandet av insatsen.(en kommentar)

2015-11-17

Birgitta Smedberg, Allmänna ombudet för Socialförsäkringen – ”Kan till viss del förstå att det finns tvivel på AO:s självständiga ställning”
Även om de tre ärenden om assistansersättning som Allmänna Ombudet, AO, drivit i år varit till nackdel för den försäkrade anser Birgitta Smedberg inte att hon väljer ut ärenden för att minska kostnaderna.(tre kommentarer)

2015-11-12

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting – ”Kritisera kommunerna när det finns skäl, inte när de håller sig inom lagstiftningens ramar”
Ellinor Englund, jurist på SKL, menar att Socialstyrelsens kritik av kommunerna är märklig. Hon säger att det troligen finns en felaktig uppfattning om vad assistans ska kunna innebära och att det inte ska finnas en gräns för kostnaderna.(två kommentarer)

2015-11-11

Regeringen uttalar sig om kommande LSS-utredning
Den kommande LSS-utredningen görs, dels för att det inte går att se på när kostnaderna för personlig assistans ökar, dels för att många oroas för att mista sin assistans. Det säger Barn, Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér på SVD Debatt.(tre kommentarer)

2015-11-10

Danica KragicDanica Kragic, professor, computer science, KTH – ”Om robotar liknar oss för mycket blir det skrämmande”
Danica Kragic utvecklar autonoma system som är en del i utvecklingen av robotar. Hon anser att det inom tjugo år finns någon sorts robotar som kan ge hjälp till personer med funktionsnedsättning. Hon säger att hennes forskning påverkas av behoven hos hennes son har personlig assistans.(en kommentar)

2015-11-06

Göteborgsposten tar upp hårdare assistans­bedömningar
Göteborgsposten intervjuar bland annat en familj där den sexårige sonen inte längre får assistansersättning för andningshjälp, efter att en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen lett till hårdare assistansbedömningar. (två kommentarer)

2015-11-05

Bengt EliassonBengt Eliasson, Folkpartiet – ”Att vara delaktig i samhället bör vara ett grundläggande behov”
Bengt Eliasson, ledamot i Socialutskottet, är mycket kritisk till att flera domar i Högsta Förvaltningsdomstolen kunnat försämra rätten till personlig assistans. Det finns delar av det offentliga Sverige, som under föresatsen att man vill förtydliga LSS-lagstiftningen, är ute efter att försämra den, säger han. (tre kommentarer)

2015-11-03

Ny avhandling om att vara förälder och assistans­användare
I Licentiatavhandlingen "Familjeliv med personlig assistans" har Viveca Selander på Institutionen för socialt arbete, vid Stockholms universitet, intervjuat åtta assistansanvändare och deras familjer om situationen att vara förälder och ha personlig assistans.

2015-10-27

Cecilia BlanckCecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Förödande med redovisning varje månad”
Försäkringskassan vill skriva in i förordningen för assistansersättning att förhöjt timbelopp ska redovisas varje månad. Det skulle då inte längre gå att fördela kostnaderna på sex månader. Cecilia Blanck på Föreningen JAG är mycket kritisk och menar att regeringen skapat en stämning som leder till att assistansen skärs ner från alla håll. (fyra kommentarer)

2015-10-23

Magdalena AnderssonFinansministern vill spara på assistans­ersättning
I en intervju i Ekot säger finansminister Magdalena Andersson att assistansersättning är ett område där det blir aktuellt att spara pengar för att klara ökade kostnader för flyktingmottagandet. Detta har väckt stark kritik inom brukarrörelsen.(29 kommentarer)

2015-10-22

Niklas AltermarkNiklas Altermark, statsvetare – ”Kostnads­besparingar döljs bakom politisk retorik om rättssäkerhet och likabehandling”
Idealet om assistans som en integrationsreform håller på att falla i glömska. Idag ligger fokus hos alla myndigheter på att begränsa kostnader. Individen måste alltmer bevisa och argumentera för sitt stödbehov. Detta är en utveckling som accelererat sedan 2006, säger Niklas Altermark.(tre kommentarer)

2015-10-21

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”I praktiken påverkar det allmänna ombudet utvecklingen”
Det var ett överklagande av det allmänna ombudet för socialförsäkringen av en förvaltningsrättsdom som ledde till att det femte grundläggande behovet i assistans nu enbart beviljas vid psykisk funktionsnedsättning. För den konspiratoriskt lagde syns ett mönster där målet är att minska kostnader, säger Mathias Blomberg.(två kommentarer)

2015-10-15

Cecilia BlanckKFO:s seminarium - ”Fel i beräkningsmodellen för assistans­ersättningen”
En missad post i beräkningsmodellen för assistansersättningen, kan vara orsaken till den låga uppräkningen av schablonbeloppet. Det menade Cecilia Blanck på KFO.s seminarium om assistansanordnarnas bekymmersamma ekonomiska situation. Ingen från regeringen fanns dock på plats och lyssnade.(två kommentarer)

2015-10-14

Höstens riksdags­motioner om personlig assistans
De flesta motioner om personlig assistans hösten 2015 rör kritik mot Försäkringskassans hårdare bedömningar av assistansersättning. Det finns även motioner om stöd till föräldrar med funktionsnedsättning och att könsskillnader i assistansersättning bör analyseras.(en kommentar)

Monica SvanholmMonica Svanholm, Försäkrings­kassan – ”Anordnarna har ett år på sig att förbereda sig för efterskottsbetalning”
Anordnarna har nu ett år på sig att finansiera övergången till efterskottsbetalning 1 oktober 2016. Processen har påskyndats av ett ökat fokus på kontroll säger Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan. (fyra kommentarer)

2015-10-10

Helena HöögHelena Höög, ISF – ”Vi säger inte vad man ska göra men vi visar spår vi tycker vore intressanta att pröva”
Begrepp som ”leva som andra” och ”goda levnadsvillkor” bör definieras. Funktionsförmågan skulle kunna avgöra antalet assistanstimmar vid bedömningen. Det som beviljas vid bedömningen bör vara det som utförs. Det är några saker ISF är positiva till i en ny rapport som beskriver problem i assistansersättningen.(två kommentarer)

2015-10-06

Mathias BlombergMathias Blomberg, IGNE Advokatbyrå – ”Personlig tragedi för de som drabbas av den nya domen”
Högsta förvaltningsdomstolens dom om det femte grundläggande behovet strider mot tidigare politiskt fattade beslut. Ett regeringsförslag som Socialutskottet röstade ner 1996 får nu bifall i högsta rätt.(nio kommentarer)

2015-10-01

Försäkrings­kassan vill införa efterskottsbetalning 1 okt 2016
Den 1 oktober 2016 vill Försäkringskassan att efterskottsbetalning ska införas för assistansberättigade med vanligt schablonbelopp. Förändringen sker senare för de som har förhöjt timbelopp. Egna arbetsgivare undantas.

Guy LöövSocialdepartementet, Guy Lööv – ”Vi måste få kontroll på kostnads­utvecklingen”
Den fasta ökningen på 1,4 % per år av schablonbeloppet har införts för att få kontroll på kostnadsutvecklingen säger Guy Lööv på Socialdepartementet. Den står fast oberoende av avtalsrörelsen och gäller tills ett nytt ersättningssystem för assistansersättning införs.(sex kommentarer)

2015-09-29

bild på rapportenISF - "standardisera vilka behov som assistans kan beviljas för"
Den assistans som utförs ska vara det som beviljats vid bedömningen, de behov som ska kunna ge assistans ska standardiseras. En ny behovsbedömning där man kan få ett mindre antal assistanstimmar mot att man slipper ingående frågor. Det är förslag från ISF i en ny rapport.(fem kommentarer)

2015-09-28

mynthögAnordnare och brukarorganisationer reagerar på schablon­beloppet
Schablonbeloppet kommer att höjas med 1,4 % varje år oavsett vad som sker i tex avtalsrörelsen med assistenternas löneökningar.(två kommentarer)

Gudinnan JustitiaFörsäkrings­kassan, Monica Svanholm – ”Det femte grundläggande behovet beviljas nu enbart vid psykiska funktionsnedsättningar”
Vissa personer kommer att få färre timmar beviljat för det femte grundläggande behovet. Vilka som kommer att beröras är det för tidigt att säga enligt Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan. Hon hävdar samtidigt att Försäkringskassan har rätt att dra tillbaka beslut även om funktionsnedsättningen inte förändrats.(13 kommentarer)

2015-09-24

Hanna KauppiArbetsgivar­föreningen KFO, Hanna Kauppi – ”Vi går mot ett kritiskt läge för mindre assistans­anordnare”
För små assistansföretag och kooperativ riskerar den närmaste tiden bli en process mot avveckling eller försäljning. Det säger Hanna Kauppi efter regeringens besked att schablonbeloppet ska räknas upp med 1,4 % varje år oavsett.

2015-09-23

"Regeringen stryper den personliga assistansen"
Regeringsdeklarationen om delaktighet i samhället framstår som tomma ord när man samtidigt höjer schablonbeloppet med bara 1,4 %. Det säger tretton brukarorganisationer i en debattartikel i Dagens samhälle.(två kommentarer)

öppen bokÅrlig höjning med 1,4 % skrivs in i förordningen
Från 1 januari 2016 är det inskrivet i Förordningen om assistansersättning att timbeloppet ska räknas upp med 1,4 % varje år oavsett. Beslutet togs på Socialdepartementet den 10 september.(en kommentar)

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, IfA – ”En fuskdelegation behöver sakkunniga som vet vad assistans innebär”
Det finns en olycklig tradition att överdriva fuskets omfattning och att tappa proportionerna säger Vilhelm Ekensteen, Ordförande i IfA, intressegruppen för assistansberättigade. Han är även oroad för att en kommande fuskdelegation ska använda samma metoder som FUT-Delegationen.

2015-09-22

Stefan de VylderStefan De Vylder om assistansens kostnader
Se nationalekonomen Stefan De Vylder intervjuas om kostnaderna för personlig assistans. Läs även Assistanskolls tidigare intervjuer med Stefan De Vylder.

Karin FlycktKarin Flyckt, Socialstyrelsen - ”Dags för regeringen att fatta beslut om lagändring”
I över hälften av Sveriges kommuner finns lokala riktlinjer som innebär begränsningar av den personliga assistansen. Det framgår av Socialstyrelsens granskning av kommunalt beviljad assistans. Det är en salig röra enligt utredaren Karin Flyckt.

2015-09-21

mynthögSchablon­beloppet för 2016 fastställt
Assistansersättningens timbelopp för år 2016 blir enligt beslut från regeringen 288 kr/timme. Den nya ersättningen innebär en ökning med 4 kr eller 1,4 procent, vilket är samma historiskt låga höjning som förra året. (fyra kommentarer)

2015-09-17

Wenchw WillumsenWenche Willumsen, DHR – ”En fuskdelegation riskerar att påverkas av tidsandan”
I regeringsförklaringen i onsdags sade Stefan Löfven att det ska tillsättas en fuskdelegation med siktet på bland annat personlig assistans. Wenche Willumsen, rättighetspolitisk ombudsman på DHR, befarar att tidsandan kan komma att påverka resultaten.(en kommentar)

2015-09-16

ReadSpeaker loggaAssistans­koll inför ReadSpeaker
Det går nu att lyssna på alla texter på Assistanskoll med text-till-tal-tjänsten ReadSpeaker. Detta görs för att förbättra tillgängligheten för Assistanskolls läsare.

Sophie KarlssonSophie Karlsson, IfA – ”Det måste bli slut på kommunernas dumheter”
Riksdagen måste skärpa § 9a i LSS för grundläggande behov eftersom det var där rättstillämpningen började spåra ur. Det har lett till att kommunerna mer och mer tappat respekten för lagstiftningen, menar Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig i IfA.(en kommentar)

2015-09-14

Personer skriverPär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Man skulle kunna träffa ett urval av sökande i en sorts speeddating”
En arbetsgivare i personlig assistans kan få ett urval av arbetssökande med önskade kvalifikationer av Arbetsförmedlingen. De kan då ha kontaktats innan så att de garanterat är motiverade att söka ett jobb som assistent.

2015-09-10

Jonas FrankssonJonas Franksson, STIL – ”Socialstyrelsen bekräftar vår bild av situationen”
Det är oacceptabelt att kommunerna beviljar 25 % färre timmar, att assistansbeslut tidsbegränsas ett år i taget eller att lokala riktlinjer säger att assistans inte får användas för omvårdnad av assistansanvändares barn. Jonas Franksson kräver lagändringar som grundas i FN-konventionen (en kommentar)

2015-09-02

Den som fått assistans­ersättning ersatt av kommunal assistans har 25 % färre timmar
Socialstyrelsens granskning av kommunalt beviljad assistans visar att personer som fått assistansersättning ersatt av kommunal assistans har i genomsnitt 25 % färre timmar. Hälften av kommunerna har egna riktlinjer för assistansens utformning, vilket kan vara att assistans för enbart en semestervecka per år beviljas.

2015-08-31

Lennart erlandssonLennart Erlandsson, lektor i juridik – ”Försäkrings­kassans vägledning används som om den vore en giltig rättskälla”
Försäkringskassans interna meddelanden och vägledningar får inte användas som grund för att ändra lagtolkningen vid bedömningar av assistansersättning. Istället ska lagstiftningens målsättning styra anser Lennart Erlandsson, lektor i juridik vid Högskolan i Kristianstad.(sju kommentarer)

2015-08-30

Mikael Eivergård, från Almedalen 2015Almedalen 2015 – ”Medicinen har tagit över kyrkans roll som moralisk grindvakt”
STILs andra seminarium i Almedalen handlade om Försäkringskassans och kommuners metoder för bedömning av personlig assistans, bland annat Hässleholmsförsöket. Etnologen Mikael Eivergård menade att Hässleholmsförsöket är ett i raden av historiska exempel när medicinen används i politiska syften.

2015-08-24

Olle WestbergAlmedalen 2015 – ”Skapa dålig stämning!”
På STIL.s första seminarium i Almedalen diskuterades hur individuella rättigheter kan stärkas i dagens välfärdsstat. Demokratiutredaren Olle Wästberg vill se fler personer med funktionsnedsättningar i maktens korridorer. Juristen Andreas Pettersson uppmanade funktionshinderrörelsen att ”tjata om frågorna" och använda juridiken som verktyg. (två kommentarer)

2015-08-18

Erik WardErik Ward, Jurist – ”Försäkrings­kassan har inte rätt att dra tillbaka gynnande beslut som inte är tidsbegränsade”
Försäkringskassan bryter mot en viktig rättsprincip när de drar in eller minskar beviljad assistansersättning utan att hjälpbehovet förändrats eller att andra förändringar skett av de förutsättningar som fanns vid det ursprungliga beslutet. Det menar Erik Ward som tidigare arbetat som jurist på Försäkringskassan. Och med en ny dom från Högsta Förvaltningsdomstolen riskerar nu fler att drabbas säger han.(sju kommentarer)

2015-08-13

Lagens klubbaDom i Högsta Förvaltningsdomstolen väcker oro
I en dom den 25 juni säger HFD att assistanstid för det femte grundläggande behovet "Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade" bara kan beviljas vid psykiska funktionshinder.

2015-07-23

Lagens klubbaHovrätten skärper domar kring ELMA Assistans
Totalt 34 personer har dömts i hovrätten, de två ägarna till bolaget får 6 respektive 5 år och sex månaders fängelse. Rättegången har kostat runt 84 miljoner kronor, vilket är den dyraste rättegången i svensk historia.(en kommentar)

2015-07-08

Mikael Dahlqvist, S-ledamot i SocialutskottetAlmedalen 2015 – ”En lagändring ska inte behöva vänta på att utredningen ska bli klar”
Socialdemokraten Mikael Dahlqvist gav ett halvt löfte om att ”se över och justera” § 9a före den kommande LSS-utredningen blir klar. Det tillkännagav han på IfA.s seminarium 290 kommuner tolkar LSS. I övrigt bekräftades bilden av ”spretigt Sverige” när det gäller insatser för personlig assistans i kommunerna.(en kommentar)

2015-07-06

Suzanne ElmqvistAlmedalen 2015 – ” Den alternativa kostnaden för assistansen är förmodligen mycket högre”
På IfA.s seminarium Personlig assistans 2025 fick två ledamöter i Socialutskottet chansen att presentera sina visioner för framtiden. Sofia Fölster(M) bad publiken att uppmärksamma begreppet alternativkostnader och Mikael Dahlqvist(S) flaggade för ett nytt nätverk om funktionshinderfrågor.(fyra kommentarer)

2015-07-02

Ritva GoughRitva Gough – ”Assistans­användaren borde få styra innehållet i assistansen mer”
Ritva Gough är sociolog och forskade först om arbetsmarknad och äldreomsorg. På 1980-talet började hon intressera sig för pionjärerna inom independentlivingkollektiven STIL och GIL. Läs hennes analys av hur personlig assistans utvecklades.(tre kommentarer)

2015-06-29

Sofia FölsterSofia Fölster, Moderaterna – ”Regeringens politik innebär i totalen en sänkning av schablon­beloppet”
Sofia Fölster är mycket kritisk till att regeringen tänker höja arbetsgivaravgiften för unga som hon menar kommer att slå hårt mot assistansbranschen.(en kommentar)

2015-06-27

Therese KarlbergTherese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”Det behövs flera lag- och förordningsändringar om efterskottsbetalning ska kunna införas”
Införandet av efterskotts-betalning av assistansersättning skjuts upp. Enligt Försäkringskassan krävs det lagändringar för att efterskottsbetalning ska kunna införas.

Helena SjölanderHelena Sjölander, Vårdföretag­arna – ”Det är inte branschen som är smutsig”
Helena Sjölander säger att Vårdföretagarna tar kriminaliteten i branschen på största allvar samtidigt som hon vänder sig mot bilden att branschen är smutsig. Hon är positiv till samarbeten för att stävja kriminaliteten men tvekar om BRÅs uppmaning att det är vårdföretagarna som ska eller kan ta initiativet. (en kommentar)

2015-06-26

Therese KarlbergTherese Karlberg, Försäkrings­kassan – ”Hässleholmsförsöket handlar inte om att leta efter fuskare”
Therese Karlberg tycker rapporteringen om Hässleholmsförsöket varit rörig och att Försäkringskassan brustit i sin kommunikation med funktionshindersorganisationerna. Projektet handlar inte om att leta efter fuskare i smyg, menar hon, utan om att få bättre medicinska underlag.(tre kommentarer)

2015-06-16

KlockaKolla din OB-ersättning
I vår guide "OB-ersättning för personliga assistenter" kan du kolla vilken OB-ersättning du har en viss dag eller en viss timme på en dag.

2015-06-13

"Smärtgränsen är nådd"
I en debattartikel i Svenska Dagbladet säger IfA, STIL och JAG att smärtgränsen nu är nådd. Assistansersättningen räcker inte längre för att ge en assistans med godtagbar kvalitet.(fyra kommentarer)

2015-06-09

Hanna Kauppi, KFO och Birgitta Andersson, Handikapphistoriska föreningen i samspråk efter debatten.Vad är kvalitet i assistans?
Assistansanvändaren, ingen annan, avgör vad som är kvalitet för honom eller henne. De var alla överens om på KFO:s seminarium om kvalitet i assistans - Personlig Assistans – kvalitet, vision och verklighet. När politikerna tog plats i panelen blev det däremot fokus på den oroväckande ekonomin i branschen.(fyra kommentarer)

2015-05-27

Johanna Skinnari och Nicole Thorell, BråJohanna Skinnari och Nicole Thorell, Brå - ”Branschen måste ta initiativet”
Johanna Skinnari och Nicole Thorell på Brå, Brottsförebyggande rådet, menar att brottsverksamheten får konkreta och allvarliga följder för alla aktörer inom personlig assistans. De uppmanar branschen att ta initiativet och hjälpa myndigheterna att sortera bort de oseriösa. (sju kommentarer)

2015-05-26

Barbro LewinBarbro Lewin, Funktionshinder­forskare: ”Hässleholmsförsöket förstärker negativ bild av Försäkrings­kassan”
I det så kallade Hässleholmsförsöket har Försäkringskassan i Skåne anlitat ett vårdbolag som via personal på sjukhuset iakttar personer under 27 timmar för att upptäcka fusk. Barbro Lewin anser att historien förstärker en bristande tillit till systemet och en negativ bild av Försäkringskassan.

2015-05-25

Daniel Widegren Foto:Monica HolmbergDaniel Widegren, Statistiska Centralbyrån, SCB – ”Nu finns personliga assistenter i en egen kategori i vår lönestatistik”
Grundtimlönen för personliga assistenter i privat sektor var i genomsnitt 133,30 kr/tim (eller ca 22 900 kr omräknat till månadslön) 2014. I kommunal sektor var den fasta månadslönen i genomsnitt 21 600 kr/månad. Detta framgår av SCB:s nya lönestatistik där personliga assistenter för första gången är en egen kategori.

2015-05-20

Hanna KauppiHanna Kauppi och Björn Jidéus, KFO - ”LAS skulle åsidosätta möjligheten att välja assistent”
Möjligheten till deltider och visstidsanställningar är själva förutsättningen för att bedriva personlig assistans i ordets bemärkelse. Det anser Hanna Kauppi och Björn Jidéus i en replik på Kommunals ordförande Annelie Nordströms uttalande tidigare i vår.

2015-05-13

lagens klubbaKommuner beviljar färre assistans­timmar än Försäkrings­kassan
I Humanas senaste Juridiska Årsbok redovisas en undersökning av personer som bedömts för personlig assistans av både Försäkringskassan och kommunen. I 80 procent av fallen gjorde kommunen en lägre bedömning av timbehovet. Detta trots att det i teorin ska vara samma lagstiftning och förutsättningar. (två kommentarer)

2015-05-07

Adolf RatzkaBevilja personlig assistans oberoende av ålder
I en artikel i Socialvetenskaplig tidskrift kräver Adolf Ratzka att 65-årsgränsen för att bevilja personlig assistans tas bort.(12 kommentarer)

2015-05-03

Försäkrings­kassan i Skåne anlitar bolag för att spionera efter fusk
I det sk Hässleholmsförsöket har Försäkringskassan anlitat det privata vårdbolaget Bemce för att avslöja fusk med assistansersättning när utredningar gjorts på Hässleholms sjukhus. Detta avslöjar Sydsvenskan i ett reportage. IfA och DHR är mycket kritiska.

2015-04-29

Christine BylundChristine Bylund, metodutvecklare, STIL - ”Övergrepp är villkoret för att få tillgång till mänskliga rättigheter”
Omprövningarna som assistansberättigade tvingas gå igenom för att få assistansersättning kan liknas vid övergrepp. Det anser Christine Bylund som skrivit en debattartikel i Dagens Arena där hon flaggar för att assistansomprövningarna i hög grad är feministiska frågor.(tre kommentarer)

2015-04-28

Ulrika Wahlberg och Susanne Bengtsson, Försäkrings­kassan - ”Man har upplevt oss som krångliga”
Försäkringskassan utlovar en enklare uppföljning av assistansersättningen. Omprövningen har blivit uppföljningen vilket innebär att de inte längre ska göra en förutsättningslös omprövning vartannat år utan använda sig av den information de redan har - ett i en rad av löften sprungna ur projektet En enklare vardag.

2015-04-26

Reportage i P1-Kaliber om den försämrade assistansen
Kaliber intervjuar Jonas Franksson som blivit av med sin assistansersättning. Kaliber beskriver hur assistansbedömningarna blivit hårdare och hur det sker en minuträkning av privatlivet när assistansbehovet bedöms. (tre kommentarer)

2015-04-21

Karin BoskovicKarin Boskovic, IfA – ”Vi såg likheter i utformning av assistans för barn och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar”
I projektet IFOKUS utvecklar IfA en metod för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande för assistansberättigade med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar.

2015-04-13

Guy LöövGuy Lööv, Socialdepartementet – ”Det blir inget idiotstopp för vinster”
Utredningen om vinstbegränsning kommer att landa i förslag som de flesta privata utförare kan leva med tror Guy Lööv på Social-departementet. Han säger också att efterskottsbetalning ska införas och att schablonbeloppet räknas upp med Pris och löneomräkningen tills ett nytt ersättningssystem införs.(fyra kommentarer)

2015-04-10

John Magnus RoosJohn Magnus Roos, Göteborgs universitet - ”Skrämmande siffror om funktionsnedsattas fritidsaktiviteter”
Det är stora skillnader mellan personer med funktions-nedsättning och resten av befolkningen i deltagande i fritidsaktiviteter. Det framgår av undersökningen "En fritid som andra?". John Magnus Roos menar att personer med funktionsnedsättning är bundna till de aktiviteter samhället gjort tillgängliga. (en kommentar)

2015-04-07

Guy LöövGuy Lööv, Socialdepartementet – ”Utredningen görs delvis på grund av kritiken mot assistans­bedömningarna”
Den planerade utredningen om personlig assistans kommer troligen att starta i början på nästa år, 2016. Den kommer isåfall att innebära en översyn av hela LSS-lagstiftningen enligt Guy Lööv på Socialdepartementet.(sju kommentarer)

2015-03-30

upplagd bokNy vägledning för assistans­ersättning
Regler för vad som räknas till normalt föräldraansvar, hur mycket assistenter kan arbeta om assistansersättning ska betalas ut samt ett nytt namn på tvåårsomprövningarna. Det är några nyheter i den trettonde versionen av Försäkringskassans vägledning.(fyra kommentarer)

2015-03-26

Bengt ElménBengt Elmén, STIL – ”Kommunal ställer utsatta grupper mot varandra”
Kommunals Ordförande sade nyligen att personliga assistenter bör ha rätt att arbeta heltid, att visstidsanställningar borde tas bort och att assistansberättigade inte ska ha ansvar för arbetsmiljöfrågor. Nu svarar Bengt Elmén, styrelseledamot och en av grundarna till STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige.(två kommentarer)

2015-03-25

Annelie Nordström, Ordförande Kommunal – ”Assistenter har för lite makt gentemot företag och brukare”
Assistenter borde ha lika lång uppsägningstid som andra på arbetsmarknaden och att arbeta heltid borde vara norm. Brukaren och dennes anhöriga bör inte ha ansvaret för arbetsmiljöfrågor. Det menar Kommunals Ordförande Annelie Nordström.(15 kommentarer)

2015-03-23

Stefan NilssonStefan Nilsson, Miljöpartiet – ”Stora vinstuttag är ett större problem än fusk och kriminalitet i assistans”
Den utredning om assistans som startar i höst bör leda till en ny modell för schablonbeloppet och en ändring av § 9a i LSS. Dessutom bör stora vinstuttag stoppas och en assistent bör inte få vara god man. Det säger Stefan Nilsson, ny socialpolitisk talesperson för Miljöpartiet.(11 kommentarer)

2015-03-18

Kerstin Torkelsson, enhetschef, Täby kommun – ”Viktigt att kommunala utförare syns på Assistans­koll”
Det saknas ofta information om vilken kvalitet kommuner ger som assistansutförare, assistansberättigade behöver få mer kunskap om detta, menar Kerstin Torkelsson. (tre kommentarer)

2015-03-14

Gudinnan JustitiaFler får avslag vid nyansökan
61,7 % av de som sökte assistansersättning fick avslag under 2014. Det är en ökning med knappt 3 % mot året innan. Av de som tvåårsomprövades förlorade 10 % sin assistansersättning.

2015-03-13

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, Ordförande IfA – ”Stopp för vinstuttag kan vrida klockan tjugo år tillbaka i tiden”
Om vinstuttag hos assistansföretag stoppas riskerar valfriheten att upphävas för många assistansberättigade. Klockan kan komma att vridas tjugo år tillbaka i tiden, anser Vilhelm Ekensteen.(tre kommentarer)

2015-03-05

mynthögAssistans med i ny utredning om vinster i välfärden
Möjligheterna att ta ut vinst från välfärdsverksamhet ska starkt begränsas och eventuella överskott ska återinvesteras. Att nå detta mål är syftet med en ny utredning där även personlig assistans ingår.(sju kommentarer)

2015-03-04

SVT rapporterar om indragen assistans
SVT uppmärksammar i flera reportage att det blivit svårare att få assistansersättning. Bland annat intervjuas Stefan Rolander som efter 20 år fått kraftigt minskat antal assistanstimmar och där familjen tänker ta lån för att själva betala assistentlöner.

2015-02-24

Torbjörn OdlöwTorbjörn Odlöw, Göteborgs Universitet – ”Lagstiftningen för god man behöver moderniseras”
Dagens lagstiftning för god man och förvaltare är föråldrad anser Torbjörn Odlöw. Att en ensam person är ställföreträdare riskerar leda till att den enskilde inte får det stöd som behövs. Han anser också att anhöriga som är assistenter till sitt barn ibland kan vara den lämpligaste att välja som god man.

2015-02-23

Maj KarlssonMaj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Många politiker har talat med kluven tunga”
Maj Karlsson säger att en kommande utredning om personlig assistans måste ha direktiv att se HUR en lagändring av § 9a ska göras, inte OM den ska göras. Hon anser även att många politiker har gett dubbla budskap om assistansbedömningarna.(fyra kommentarer)

2015-02-12

Guy LöövGuy Lööv, Socialdepartementet – ”Vi får avvakta och se vilka uppgifter Socialstyrelsen kan ta fram”
Regeringen hoppas få fram uppgifter om hur många assistanstimmar kommunerna beviljat personer som förlorat sin assistansersättning. De som enligt ISF: s slutrapport inte hade något kommunalt stöd efteråt ryms däremot inte i uppdraget.(en kommentar)

2015-02-10

Stefan BaloghStefan Balogh - ”Att kunna utöva sin sexualitet är en mänsklig rättighet”
Generellt är personliga assistenter positivt inställda till att underlätta för assistansanvändarna när det handlar om sex, även om det finns många undantag. Det menar Stefan Balogh, sexolog på Bosses råd, stöd & kunskapscenter. (två kommentarer)

2015-02-09

arkivhögSocialstyrelsen ska utreda det ISF-rapporten inte svarade på
Socialstyrelsen ska till i höst utreda bland annat hur många assistanstimmar som beviljas de som tidigare förlorat sin assistansersättning. Detta var något som saknades i den ISF-rapport som skulle visa följder av Försäkringskassans förändrade bedömningar.(fyra kommentarer)

2015-02-05

arkivhögNy utredning om assistans i höst
I en intervju i Dagens Omsorg säger Barn, Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér att regeringen ska tillsätta en ny utredning som ska se över personlig assistans och andra LSS-insatser. Hon kan dock inte lova att de förändrade bedömningarna av grundläggande behov kommer att ändras.

2015-02-04

Karin LjuslinderKarin Ljuslinder, Umeå Universitet – ”Protestera när assistans beskrivs som vård”
Medierna är samhällets största spridare av kulturella värderingar och attityder enligt Karin Ljuslinder, Docent vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå Universitet. Därför får det konsekvenser om assistans beskrivs som vård.

2015-01-29

Försäkrings­kassan förtydligar gränserna för föräldraansvaret
I en ny rättsfallsöversikt görs en rad förtydliganden om hur långt föräldrarnas ansvar sträcker sig när ett barn har assistansersättning. Ställningstagandena gäller personlig hygien, kommunikation och tillsyn.

2015-01-28

Karta AustralienDirect Payments på väg att införas i hela Australien
I Australien används inte begreppet personlig assistans. Istället talar man om Direct Payments när pengar betalas ut direkt till en person som sedan själv köper stöd.

2015-01-27

Personer skriverPär Netsman, Arbetsförmedlingen – ”Du kan skriva att assistenten ska vara i viss ålder om du har ett godtagbart skäl”
I platsannonser kan det finnas krav eller önskemål om att assistenten ska vara tex en kvinna över 40 år, tala finska, tycka om katter eller vara bekväm i en viss församlingsgemenskap. Assistanskoll har frågat Arbetsförmedlingen hur de tolkar LSS och Diskrimineringslagen i detta sammanhang.(en kommentar)

2015-01-22

Vilhelm EkensteenVilhelm Ekensteen, IfA – ”Ekots granskning var sensationsjournalistik”
Ekots vinkling av bedrägerier inom assistansersättningen i början på januari var grovt sensationsjournalistiskt anser Vilhelm Ekensteen, Ordförande i Intressegruppen för assistansberättigade.(en kommentar)

2015-01-13

Reportageserie om assistans­fusk i Sveriges radio - P1
SR-Ekot beskriver bland annat hur assistansföretag använder sig av mutor och att myndigheter inte har tillräckliga åtgärder mot fusket. Samtidigt får rapporteringen kritik för att att assistanskostnader ställs mot försvarskostnader och assistansberättigade generellt beskrivs som sjuka och i behov av vård.(nio kommentarer)

Bengt EliassonBengt Eliasson, Folkpartiet – ”Det behövs en ny parlamentarisk utredning om assistansen”
Folkpartiet står bakom en riksdagsmotion som kräver förändrade assistansbedömningar. Bengt Eliasson tror dock inte att alliansens budgetprognoser med omfattande besparingar på assistansersättningen kommer att förverkligas.(tre kommentarer)

Skicka sidan till: